Obsah

OPZ

Operační program Zaměstnanost (dále jen OPZ) vymezuje priority pro podporu zaměstnanosti, sociálního začleňování a efektivní veřejné správy z Evropského sociálního fondu v období 2014-2020.

 

Příměstské tábory

Tábory se v obci Milín začaly konat v roce 2014, zpočátku to byl pouze jediný a v podnázvu měl příobecní. Netrvalo dlouho a tábory se rozmnožily, např. v roce 2017 jich bylo pět (pět  různého zaměření). A tak se rodiče nemusí obávat, že by se jejich děti o prázdninách mohly nudit!

OPZ

1. Příměstské tábory Milín

Od roku 2017 je projekt Příměstské tábory Milín spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu z výzvy MAS Podbrdsko a Operačního programu zaměstnanost je přispět k posílení harmonizace zaměstnanosti a péče o děti do 15 let a umožnit rodinám vyhovět požadavkům svých zaměstnavatelů a zároveň jim zaručit jistotu bezpečného a smysluplného trávení volného času jejich dětí. Projekt Příměstské tábory Milín byl realizován do jara roku 2020.

2. Příměstské tábory na Podbrdsku

V roce 2018 získala Obec Milín další dotaci na projekt Příměstské tábory na Podbrdsku. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a jejím cílem je přispět k posílení harmonizace zaměstnanosti a péče o děti do 15 let. Projekt umožnil minimálně 60 rodinám v době školních prázdnin vyhovět požadavkům svých zaměstnavatelů a byl realizován do roku 2021.

3. Příměstské tábory do třetice Milín

Od roku 2020 Obec Milín začala realizovat další projekt - Příměstské tábory do třetice Milín, díky němuž se bude moci uskutečnit celkem 18 dalších turnusů příměstských táborů. Rodiče malých dětí proto budou moci zajistit svým dětem zajímavý program na jarní i letní prázdniny, Příměstské tábory tímto budou realizovány až do roku 2022. 

Podmínky všech tří projektů:

Díky dotaci je možné v každém turnusu poskytnout určitý počet míst (max. 15) za zvýhodněnou cenu. Rodiče, kteří chtějí této možnosti využít, musí splnit podmínky dotačního programu a mít vazbu na trh práce v zájmovém území MAS Podbrdsko, což doloží potvrzením od zaměstnavatele nebo úřadu práce o vedení v evidenci, či potvrzením o studiu nebo probíhající rekvalifikaci. Podnikatelé (OSVČ) doloží výpis z ČSSZ o platbách sociálního pojištění. Týká se obou rodičů.

Příměstské tábory plakát

plakát - Příměstské tábory do třetice Milín