Obsah

OPŽP EFRS a FS

Cílem operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP) je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí v České republice.

 

Obec Milín prostřednictvím OPŽP zrealizovala následující projekty:

1. Revitalizace Lazského potoka

Předmětem projektu je revitalizace Lazského potoka včetně výstavby dvou průtočných tůní. Realizací projektu došlo k zadržení vody v krajině a zároveň k výraznému posílení biodiverzity v lokalitě. Vybudováním přírodě blízkého koryta vodního toku došlo k obnovení původního režimu proudění povrchových vod prostorem zámeckého parku.

Revitalizace Lazského potoka

Zdroj podpory: Evropský fond pro regionální rozvoj

Celkové způsobilé výdaje projektu: 1.914.900,58 Kč

Výše podpory z fondů Evropské unie: 1.723.410,53 Kč, 90 %

Příspěvek ze zdrojů příjemce podpory: 191.490,05 Kč, 10 %

Plakát - Revitalizace Lazského potoka

OP Životní prostředí

 

 

2. Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Milín - technická zařízení

Obec Milín zrealizovala projekt „Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Milín - technická zařízení“ registrační číslo „CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0005217“. Cílem projektu je instalace systému nuceného větrání ve všech částech areálu s využitím odpadního tepla rekuperací. V rámci nezpůsobilých výdajů došlo současně k výměně zdroje tepla.

Cílem předkládaného projektu je snížení spotřeby energie budovy ZŠ díky rekuperaci a instalaci nového zdroje.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Rozpočet projektu: 15 102 498 Kč

Výše podpory:       10 571 749 Kč

OP Životní prostředí

3. Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Milín - technická zařízení

Obec Milín realizuje projekty „5.1.b rekuperace - Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Milín - technická zařízení“ registrační číslo „CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0005218“ a „5.1.b zdroj - Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Milín - technická zařízení“ registrační číslo „CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0005219“. Cílem a výsledkem projektů je instalace rekuperace a nového zdroje vytápění v budově MŠ Milín. Došlo tak k výraznému snížení spotřeby energie a nákladů na vytápění školky.

Tyto projekty byly spolufinancovány Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

OP Životní prostředí

4. Projekt revitalizace parku v Kamenné u Příbramě

Projekt revitalizace významného celku ÚSES v Kamenné u Příbramě je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí. Předmětem projektu je kácení a ošetření stávající dřeviny a vysazení nové dřeviny.

Celkové způsobilé výdaje: 2 899 116 Kč

Dotace EU:                   2 319 293 Kč

Revitalizace parku v Kamenné u Příbramě

OP Životní prostředí