Obsah

V současné době se realizuje následující projekt:

1. Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory - zateplení, rekuperace

Předmětem projektu je realizace energetických úspor v budově školní družiny v obci Milín (Školní 248) na pozemku parc. č. st. 236 v KÚ Milín. Nově dojde k zateplení objektu, výměně otvorových výplní, úpravě otopné soustavy, instalaci systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla a ke zlepšení akustické situace v učebnách. 

Realizace projektu: září 2021 - září 2022

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR, který na jeho podporu získal prostředky z Evropské unie z fondu Next Generation EU.

 

Plakát Revitalizace školní družiny v Milíně (114.44 kB)