Obsah

Aktivity klub Milín, z.s. logo

(zkráceně „AK Milín“) je registrovaným spolkem, založeným a zapsaným v rejstříku spolků v roce 2020. AK Milín sídlí na adrese 11. května 385, Milín, v Centru volnočasových aktivit Milín nacházejícího se v budově knihovny E. Bořického Milín.

Hlavní účelem založení spolku je podpora sportu dětí, mládeže a dospělých v Milíně a okolí, a organizování kulturně-sportovních akcí pro členy i veřejnost za účelem rozvoje veřejného života, kultury a zdraví v místě působnosti spolku.

Spolek AK Milín funguje podle schválených stanov, jejichž znění je k dispozici v sídle spolu, případně ve veřejné sbírce listin na www.justice.cz. Orgány spolku AK Milín jsou valná hromada a výbor. Valná hromada jako shromáždění všech členů spolku se koná jednou ročně, většinou v srpnu a v závislosti na aktuální společenské situaci. Všichni členové AK Milín starší 18ti let jsou na valnou hromadu zváni, a to prostřednictvím e-mailu.

V rámci spolku AK Milín jsou zřízeny následující oddíly:

Dospělé oddíly - oddíl badmintonu, oddíl volejbalu, oddíl nohejbalu, oddíl šviháci

Dětské oddíly (děti mladší 18ti let) - oddíl adventure (lezení), oddíl jógy pro děti, oddíl nohejbal žáci

Více o jednotlivých oddílech v odkazech níže.

Oddíly využívají pro svou sportovní činnost prostory tělocvičny s umělým povrchem a sálku ZŠ Milín (zsmilin.cz). Využívání tělocvičny a sálku je možné za splnění podmínek dle aktuálních vládních nařízení týkajících se využití vnitřních sportovišť.

Členem AK Milín se může stát každý, kdo se chce účastnit činnosti spolku. Spolek je zaměřen na místní činnost, tedy sdružování osob žijících v Milíně a okolí. Pro přihlášení do spolku je nezbytné kontaktovat vedoucího oddílu (kontakty viz níže v odkazech na oddíly), vyplnit, podepsat a odevzdat vedoucímu oddílu přihlášku a uhradit příslušné členské příspěvky dle instrukcí od vedoucího. Každý člen může navštěvovat více oddílů zároveň.

Způsob přihlášení a aktuální podmínky členství včetně členských příspěvků jsou uvedeny v přiloženém dokumentu.

Základní údaje:

Sídlo spolku: 11. května 385, Milín, PSČ: 262 31

IČO: 091 14 602

za spolek jednají vždy dva členové výboru zapsaní v rejstříku spolků na www. justice.cz

Kontaktní e-mail: akmilin@seznam.cz

Kontaktní telefon: + 420 731 174 460, Petra Kalíková, členka výboru

FB stránky: Aktivity klub Milín, https://www.facebook.com/groups/883296422151568

 

Informace o jednotlivých oddílech: