Obsah

Informace o jednotě

vitrína s medailemiJednota T. J. SOKOL Milín 2 byla založena v dubnu roku 2005. Hlavním důvodem založení další T. J. v Milíně bylo oddělení ostatní sportovní činnosti od fotbalu (TJ Ligmet). V jednotě do roku 2020 fungovaly oddíly: volejbalu, cvičení rodičů s dětmi, florbalu - děti, aerobiku, míčových her pro děti, adventure aktivit pro děti (zejména lezení) a badmintonu. K cvičení (tréninkům) využívaly prostory milínské tělocvičny a gymnastického sálu. Každý člen po uhrazení ročního sokolského příspěvku (vždy na kalendářní rok) mohl navštěvovat více oddílů zároveň. Kmenově byl však evidován pouze v jednom. Příspěvek se hradil u oddílového vedoucího, kde noví členové obdrželi přihlášku. Po jejím vyplnění a uhrazení příslušné částky byli přijati do jednoty a dostali průkaz. Od roku 2018 se kromě sokolského příspěvku nově hradil příspěvek na údržbu a provoz tělocvičny. Částka se odvíjela od počtu hodin strávených v tělocvičně a od počtu členů v oddíle. Za dětské oddíly hradil nájemné obec Milín.

V roce 2020 pod hlavičkou T. J. Sokol Milín 2 zůstal pouze oddíl aerobiku dětí (Š. Nosákovcová). Záležitosti okolo jednoty řeší V. Vojáček.

Více informací

Adresa:

T. J. Sokol Milín 2
11. května 385
262 31 Milín

Kontakt:

tel. č. 318 691 325, 603 958 654