Obsah

V roce 2018 byl vydán aktualizovaný plán Milína (1. vydání bylo v roce 2013) v měřítku 1 : 6000. Na první straně je mapa Milína včetně jeho osad a na druhé straně je textová část obsahující: z historie, významné památky, milínské osady, rejstřík ulic.

Pro turisty je k vyzvednutí v  knihovně, jinak je možné si ho stáhnout. zde ke stažení