Navigace

Obsah

Pořízení lesnické techniky pro obec Milín

Obec Milín zrealizovala projekt s názvem "Pořízení lesnické techniky pro obec Milín" 

V rámci operace 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství je cílem operace Investice do strojů a technologií využívaných v lesním hospodářství. Obec Milín díky projektu "Pořízení lesnické techniky pro obec Milín", reg. č. proj.: 22/015/08610/120/000839 pořídila nový traktor pro práci na lesních pozemcích. Tím dojde ke zkvalitnění a zefektivnění hospodaření v obecních lesích. Projekt je spolufinancován Evropskou unií, Programem rozvoje venkova.

Publicita

          Publicita plakát - Pořízení lesnické techniky pro obec Milín (74.61 kB)                                               

 

Nejen naučné stezky v milínských a vrančických lesích

 

nejen naučná stezka publicita

 

Obec Milín a Obec Vrančice, za podpory Evropské unie (Programu rozvoje venkova) a díky MAS Podbrdsko, vytvořily stezku pro potěšení místních občanů a turistů. Obsahuje množství odpočinkových, relaxačních, sportovních a výukových prvků pro děti i dospělé a tvoří 2 okruhy:

I. malý okruh („naučný“) – o délce cca 1,7 km

II. velký okruh („sportovně rekreační“) – o délce cca 3,2 km.

Na stezce jsou také umístěny informace o historii území.

Orientační mapa stezky:

ke stažení zde

 

Ukázka zastavení:

Výukové kostky v ziměVýukové kostky v zimě IIVýukové kostkyvýhledPexesoProhazovadloChůdyChůdyMotaniceLavice na sedy lehy

Bezpečnostní pokyny: 

Nestoupejte na sportovní prvky stezky, pokud je jejich povrch mokrý či namrzlý.

Nerozdělávejte na stezce oheň.

zákaz rozdělávání ohně

Neodhazujte na stezce odpadky. Na stezce nejsou umístěny odpadkové koše, proto prosíme, vše, co si na stezku přinesete, si také odneste. 

Zákaz odhazování odpadků

Pokud naleznete poničené vybavení stezky, prosím, neprodleně informujte Obec Milín na tel.: 318 691 326. 

Děkujeme

Obec Milín