Navigace

Obsah

Zákon o kronikách č. 132/2006

Povinnost ukládání kronik do státních archivů je popsána v metodickém stanovisku MV.

V dubnu 2022 předal svoji funkci obecního kronikáře pan Jiří Vostarek na zasedání obecního zastupitelstva nově vzniklé letopisecké komisi. (Složení: Václav Trantina, Martin Mottl, Tomáš Bílek)

V novém volebním období byla koncem roku 2023 znovu vytvořena letopisecká komise ve složení: Hana Toužimská, Martin Mottl a Václav Trantina.

Odkaz na matriky - knihy (záznamy narození, úmrtí a oddavek od r. 1637 do 1928) - naskenované Státním oblastním archivem Praha je zde

Přehled kronikářů Milína 

Kroniky Milína jsou zde ke stažení (postupně budeme zveřejňovat další):

Pamětní kniha městyse Milína díl I. - sepsal strojopisně v letech 1931 - 1939 Josef Valenta. Obsah: původ jména, hornictví, předhistorické nálezy, Milín Karlštejnským manstvím, kostel + fara na Slivici, Milín v době husitských válek, Milín za války třicetileté, Milín v čase dostavníků, z pamětí milínské školy, Kostel sv. Václava, Milín ve 2. pol. 17. století.

Pamětní kniha městyse Milína díl II. - sepsal strojopisně v letech 1931 - 1939 Josef Valenta. Obsah: milínská pošta, řemesla v Milíně, dějiny cechů, rod Bořických, dějiny obecné školy, Josef Bolina - pedagog.

Pamětní kniha městyse Milína díl III. - sepsal ručně v letech 1931 - 1939 Josef Valenta. Obsah: dějiny Slivice a chrámu sv. Petra, dějiny sboru dobrovolných hasičů, majitelé domů v Milíně + Palivě + Buku, geologie + horopis + vodopis milínského kraje, povětrnostní podmínky.

Kronika Milína za 1. republiky (1918 - 1938) - sepsal Antonín Hejnic. Obsah: obecní volby, oslavy státních svátků, školství, zemědělství, kulturní činnost, hasičský sbor, Sokol, počasí.

Kronika obce Milín 1918 - 1948 - kroniku původně sepsal J. Antonín Hejnic, v 70. létech 20. století ručně přepsal Jiří Vostarek (Hejnicovy originály musely být odevzdány do St. okr. archivu v Příbrami.

Kronika obce Milín 1949 - 1960 - kronika původně sepsána J. Antonínem Hejnicem. Ručně později přepsána Jiřím Vostarkem.

Kronika obce Kamenná - zaznamenány jsou historické události až do roku 1978. Od roku 1980 je Kamenná jednou z osad Milína, a události v této osadě jsou zaznamenávány v kronice Milína.

Milín Cechovní kniha z počátku 18. století - originál knihy je již trochu poškozen, ale většina listů je v pořádku. Byla nalezena v nevyhovujících prostorách.

Kronika tělocvičné jednoty Sokol v Milíně 1912 - 1922 - sepsal František Cihelka.

Loutkové divadlo v Milíně 1935 - 1938 - loutkový odbor Sokola sehrál pro děti několik her. Členy souboru byli: A. Hejnic, Josef Žáček (Bonbon), B. Černý, M. Mrázová, pí Wienerová, J. Kopáček, J. Blajer, B. Poleníková. Šaty pro loutky šila B. Šemberová. Snímek členů loutkového souboru.

V Knihovně Dr. E. Bořického jsou v elektronické podobě oskenované obecní kroniky. Kdo by měl zájem o nahrání v kvalitnějším rozlišení, může si přinést vlastní flashdisk a nechat si konkrétní kroniky nahrát. (Tato služba však není na počkání.)