Navigace

Obsah

Lidová vzpomínková kronika Milína

(Vzpomínky Milínských)

              Knihovna Dr. E. Bořického Milín začala od r. 2016 shromažďovat vzpomínky našich občanů na léta jejich dětství a mládí – související se životem v Milíně. Oslovili jsme jak rodáky, tak ty, kteří se do Milína přistěhovali a prožili v obci dlouhá léta. Knihovnice Dana Reiterová si domluví předem návštěvu u pamětníka, který má zájem o zveřejnění svých vzpomínek, a předá vytištěné otázky. Máme zatím šest okruhů, v každém z nich je minimálně pět konkrétních otázek. Pamětníci si vybírají z každého okruhu 1 – 2 otázky, na které jsou ochotni odpovídat ústně do diktafonu. Případně přidají své vlastní vzpomínky bez ohledu na dotazy. Rozhovor nebývá obvykle delší než 30 min. Nahraný záznam se uloží do počítače s označením jména pamětníka a data nahrávky. Postupně jsou záznamy přepisovány do písemné podoby, následně konzultovány s pamětníky a poté upraveny pro zveřejnění. Vzniká nám tedy jakási lidová vzpomínková kronika.

Nejzajímavější části vyprávění budeme zveřejňovat na pokračování v sezónních číslech Milínského zpravodaje a zde na webu. Kompletní přepis vzpomínek bude k dispozici v milínské knihovně. Milínské zpravodaje najdete na internetu: zivot-v-obci/milinsky-zpravodaj/

Libuše Jonáková a Marie Eliášová (zveřejněno v Léto 2024)

Jana Slámová  (zveřejněno v Jaro 2024)

Arnošt Vošahlík, 2. část (zveřejněno v Zima 2023/2024)

Arnošt Vošahlík, 1. část (zveřejněno v Podzim 2023)

Emilie Pečarková (zveřejněno v Léto 2023)

Jana Růžková  (zveřejněno v Jaro 2023)

Alena Kožinová  (zveřejněno v Zima 2022/2023)

​​​​​​Jaroslava Fiřtová a Zdeňka Bejčková  (zveřejněno v Podzim 2022)

Věra Kopalová (zveřejněno v Léto 2022)

Eliška Průchová  (zveřejněno v Jaro 2022)

Jana Vojáčková  (zveřejněno v Zima 2021/2022)

Olga Neklová  (zveřejněno v Podzim 2021)

Jiří Baštýř st. (zveřejněno v Léto 2021)