Navigace

Obsah

Čáp bílý a Milín

Čáp bílý (Ciconia ciconia, Linnaeus, 1758)

Přílet na hnízdiště:    konec března, začátek dubna

Odlet do zimoviště:   od poloviny srpna do začátku září

Zimoviště:                  východní, v malé míře západní a hlavně jižní  Afrika

Umístění hnízda:       na komínech, střechách, sloupech, stromech, apod.

Průměr hnízda:          80 až 250 cm

Hmotnost hnízda:      až 900 kg

Hnízdní materiál:       větve, klacíky, travní drny

Hnízdění:                   začátek dubna až konec června

Snůška:                     2 až 5 (6) vajec

Sezení na vejcích:    29 až 33 dní (rodiče se střídají)

Vyvedení mláďat:       60 až 70 dní

Pohlaví dospělost:     ve třetím (výjimečně druhém) roce života

Délka života:               8 až 10 let

Nejvyšší zjištěný věk:   27 let

Hmotnost:                  samec 3,0 až 4,4 kg, samice 3,0 až 3,6 kg

Rozpětí křídel:            až 2 m

Potrava:                      drobní savci (zejm. hraboši polní), žáby, ryby, ještěrky, hadi, vetší hmyz                                      a jiní bezobratlí.

Většina našich čápů odlétá na zimu do jižní Afriky, kde stráví jen několik týdnů, vzhledem k tomu, že cesta tam trvá asi 3 měsíce. V zimovišti nehnízdí, ale zdržuje se na stepních porostech.

Počátkem února se vydává na cestu do hnízdiště. Vzhledem k hnízdícímu pudu urazí cestu mnohem dříve, asi za měsíc a půl. Ve druhé půli března až začátkem dubna obsadí hnízdo samec, do týdne až 14 dnů samice. Často ale dorazí i oba společně.

V té době dochází k častým bojům o hnízdo, nebo i o samici. Není podmínkou, že na hnízdě sídlí stále stejný pár.

Mláďata se líhnou asi za 35 dní, o vejce se starají střídavě oba rodiče. 

V posledních letech stále více čápů bílých zimuje na Pyrenejském poloostrově, ale i v Bulharsku a Turecku. Hojnost potravy nacházejí na velkých skládkách.

Někteří čápi už se dokonce rozhodli neodlétat na zimoviště vůbec a úspěšně přezimují i v našich končinách.

Oba druhy čápů (bílý a černý) jsou denními migranty táhnoucími ve větších skupinách. Při překonávání velkých vzdáleností se čápi pohybují především pomocí plachtění za využití stoupavých termálních proudů nad pevninou. Nad mořem tyto vzdušné proudy chybí, proto se jim ptáci vyhýbají a pokračují nad pevninou, i když to často značně prodlužuje jejich tahovou trasu. Moře překonávají nad úžinami.

Evropští čápi bílí migrují dvěma hlavními tahovými cestami. První „západní“ vede přes Gibraltar do západní Afriky, kde čápi zůstávají a zřejmě již nepokračují na východ, a nemísí se tedy s ptáky táhnoucími „východní“ tahovou cestou přes Turecko do zimovišť ve východní a jihovýchodní Africe. Naši hnízdící čápi využívají v různé míře obě trasy.

 

V České republice se v roce 2020 nacházelo 1503 hnízd, z nichž 877 bylo obsazeno, na 458 hnízdech byla vedena mláďata. V současnosti do systému evidence čapích hnízd přispívá 757 spolupracovníků (rok 2020).Mapa zimovišťNálezy kroužků a pozorování s odečtem čísla kroužku naznačují, kudy čápi táhnou, hustší seskupení představuje zimoviště.

Z historie milínského hnízda

 

Původní hnízdo bylo na komíně varny pivovaru, a to do roku 1982, kdy bylo místním Jednotným zemědělským družstvem rozhodnuto o zřízení takzvané blafačky. Jednalo se o výrobu teplých nápojů pro krávy – blafy. V této souvislosti bylo nutno odstranit hnízdo z komína varny. Naštěstí zasáhli ornitologové a došlo k vybudování konstrukce pro náhradní hnízdo na nižším komíně původního hvozdu tak, aby bylo stejně vysoko. Vzniklá konstrukce sice působí dost neobvykle, ale umožňovala provádění pravidelného kroužkování mláďat a později i umístění kamery.

PIvovar kdysi   Pivovar nyníPivovarské komíny kdysi a v současnosti

 

Průběh migrace Vylíhnutá mláďata Grafy migrace a mláďat v Milíně

Průběh a migrace čápů hnízdících v Milíně (na základě pozorováníz let 2007 – 2020)

Počátek migrace: odlet ze zimoviště

Konec migrace: přílet na zimoviště

 

 

2007 Čápata uhynula po zranění samce, kterého srazilo auto. Samice je sama neuživila. Zraněný čáp převezen do stanice ohrožených zvířat a po uzdravení vrácen do volné přírody.

2010 Náhlá změna počasí v době, kdy již oba rodiče opouštějí hnízdo. Vlivem této klimatické změny uhynulo téměř 50 % mláďat v celé republice.

2012 Důvod úhynu mláďat neznámý. Bez mláďat začíná hnízdo rychle zarůstat.

2013 Pár nezahnízdil, hnízdo silně zarostlé. Provedeno čištění a snížení hnízda asi o polovinu.

2015 Jedno mládě vyhozeno po vylíhnutí.

2016 Přilétla pouze samice, snesla 4 neoplodněná vejce.

2017 Jedno mládě nalezeno mrtvé po vylíhnutí.

2019 Nejvíce vyvedených mláďat za dobu pravidelného sledování.

 

Webkamera pro pozorování milínského hnízda: www.kamery.internetpb.cz/capi-hnizdo

V případě zájmu o další informace k milínskému pivovaru a hnízdění čápů v Milíně můžete kontaktovat: Ing. Vladimír Srbek 777 851 796.

Čápi 1Čápi 2Čápi 3Čápi 4Čápi 5Čápi 6Čápi 7Čápi 8KroužkováníČápi 9

Informační tabule

Před budovou pivovaru je od r. 2021 nainstalovaná velká informační tabule.

 

Ve veřejné facebookové skupině Milín se každoročně objevují fotky dokumentující jarní přílet čápů do Milína. Viz: facebook 

Sdílíme poté i na oficiálních facebookových stránkách obce Milín

 

     

Autor článku: Vladimír Srbek a Václav Trantina

 Fotodokumentace: Vít Štětina