Navigace

Obsah

HISTORIE SPOLKŮ V MILÍNĚ

* V r. 1729 byl v Milíně založen Cech společných řemesel. Ten byl později nahrazen Živnostenským spolkem.
* V Milíně existovala i Pošumavská jednota, Spolek vysloužilých vojínů, Spolek hospodářsko-lesnický, Záložní a spořitelní spolek a další.
* V r. 1882 byl založen Sbor dobrovolných hasičů
* V r. 1882 byl založen Čtenářský spolek Bořický
* V r. 1912 v Milíně založena Tělocvičná jednota Sokol
* V r. 1919 ustanoven fotbalový oddíl SK Milín
* V r. 1924 založeno Elektrárenské družstvo
* V r. 1949 vzniká v Milíně Jednotné zemědělské družstvo
* V r. 1997 založen Klub rodičů a dětí Pohádka
* V r. 2005 byl zaloložena T. J. Sokol Milín 2
* V r. 2005 založen spolek Za Komíny
* V r. 2020 byl založen Aktivity klub Milín z. s.
 

SOUČASNÉ SPOLKY V MILÍNĚ

V Milíně funguje několik spolků, které provozují svoji činnost, podílejí se a pořádají pravidelné akce, či umožňují setkávání členů.