Obsah

Rekonstrukce bytových domů

 
Informace o revitalizaci bytových domů (zateplování, rekuperace)

 

Vážení nájemníci,

rada obce Milín mne na základě rozhodnutí z 1. 4. 2020, pověřila seznámit Vás s předpokládaným termínem realizace rekonstrukce Vašeho bytu, prostor ve společném vchodě a bytového bloku jako celku.

             Harmonogramy jsou dost podrobné, týkají se termínově jednotlivých bytů, jednotlivých kotelen, oken v jednotlivých bytech, termínů pro sklepy a půdy, atd. Vše z toho důvodu, že v předchozí etapě jsme zadali jeden jediný termín, a to dokončení celého díla. To vyvolalo jakousi laxnost ze strany stavebních firem v dokončování jednotlivých bytů a mnohdy se stalo, že se firmy vracely k práci v bytech po měsících.

Celý komentář s odůvodněním harmonogramů revitalizace bytových domů v majetku obce

 

2. etapa:  čp. 228 - 230, čp. 252 - 255

3. etapa:  čp. 201 - 204, čp. 222 - 224, čp. 226 - 227

4. etapa:  čp. 205 - 207, čp. 208 - 210, čp. 211 - 214

5. etapa:  čp. 249 - 251, čp. 256 - 258, čp. 259 - 260

Nejčastější dotazy

Pořizoval jsem si sám okna před jejich celkovou výměnou, kterou provedla obec, ponechají se nebo se budou měnit?

Okna měnila obec na celém sídlišti v roce 2008 a požadovala od dodavatelů už v té době přísnou hodnotu parametru prostupu tepla. Tato okna jsou pro dotační orgán i samotnou stavbu dostačující. Veškerá okna instalovaná před výměnou v roce 2008 budou nahrazena okny novými na náklady obce.

 

Mám stávající plynový kotel, musím ho v době provádění stavby demontovat a zrušit plynovodní přípojku?

Nemusíte. V rámci stavby však dojde k napojení Vašeho bytového topného okruhu na domovní systém. Okruhy (domovní a bytový) budou odděleny kulovými uzávěry a v případě, že budete chtít zrušit svůj kotel, nebude nutno již zasahovat do stávajících rozvodů i zařízení v bytě. Teplo z domovní kotelny můžete odebírat ihned a svůj kotel můžete třeba mít jako rezervu.

 

Mám internetové připojení přes Monex, mám je informovat o této stavební záležitosti z důvodu přesunutí antény?

Nemusíte.  Se společností Monex a Internet Pb jsme vše v předchozí etapě řešili komplexně po jednotlivých bytových domech. Na střeše objektu bude připraven stožár a trasa vedení na fasádě objektu (vysekaná drážka, instalace arotů). Teprve po této přípravě Vás bude technik příslušné společnosti kontaktovat a dojde k samotnému přepojení s minimálním přerušením signálu.