Obsah

Hrobová agenda

Úřední hodiny:

Pondělí 8 - 16.30        
Středa 8 - 16.30
Čtvrtek 8 - 17.30

Ostatní dny dle telefonické domluvy na č. tel. 721 880 751.  V době nouzového lze pouze na domluvu.

 

Od r. 2020 je v platnosti nový Pohřební řád obce Milín, Smlouva o pronájem hrobového místa a Ceník. Prosíme ty nájemce, kteří nemají dosud uzavřenou novou smlouvu, aby si rozklikli záložku níže Formulář - doplnění údajů

Pro dotazy a odeslání přílohy můžete využít e-mail: milin.majetek@volny.cz

Případně můžete využít formulář Dotaz k hrobové agendě

         Vzorová smlouva k pročtení                                                    Vzor

Ceny za pronájem hrobových míst - odsouhlasených radou obce Milín 4. 3. 2020

 

Typ hrobu Rozměr Od r. 2020
Urnový do 1,1 m2   500 Kč/10 let
Jednohrob do 2,5 m2 1000 Kč/10 let
Dvojhrob od 2,5 do 5 m2

1500 Kč/10 let

Hrobka 500 Kč za každý započaty m2/10 let
Rozptyl 200 Kč za administrativní zápis

 

Odkaz na celý schválený ceník

Formulář pro doplnění údajů do smlouvy o nájmu hrobového místa si můžete stáhnout zde a po vyplnění odeslat na e-mail: milin.majetek@volny.cz . Zaslat ho lze i poštou na adresu Obecní úřad Milín, 11. května 27, 262 31 Milín.