Obsah

FUNKCE/
ODDĚLENÍ

JMÉNO:

TELEFON:

E-MAIL:

tajemník

Ing. Petr Walenka

606 707 236

tajemnik@milin.cz

starosta

Ing. Vladimír Vojáček

603 958 654, 318 691 325

starosta@milin.cz

zástupce starosty (neuvolněný)

Ing. Marcel Pacovský

 

 

podatelna

Renata Švagrová

318 691 326

podatelna@milin.cz

mzdová účtárna

Jana Švejdová

725 088 946

mzdy@milin.cz

obecní účtárna

Petra Vandasová

318 691 144

uctarna@milin.cz

dotační referent

Ing. Jitka Bucharová

601 500 473

dotace@milin.cz

matrika, Czech POINT

Renata Švagrová

702 027 313

318 691 326

matrika@milin.cz

 

organizační referent

Renata Melicharová

602 461 014

 

knihovna

Dana Reiterová

Jitka Jahodová

Bc. Kamila Nergerová

318 691 414, 737 076 639

knihovna@milin.cz

hrobová agenda a bytové hospodářství

Ivana Pospíšilová 721 880 751

majetek@milin.cz

bytové hospodářství Zdeňka Fürstová 318 691 185, 604 126 064 byty@milin.cz