Obsah

FUNKCE/
ODDĚLENÍ

JMÉNO:

TELEFON:

E-MAIL:

starosta

Ing. Pavel Nekl

318 691 159 

603 264 596

starostamilin@seznam.cz

zástupce starosty

Ing. Vladimír Vojáček

318 691 325

603 958 654

obecmilin@volny.cz

podatelna

Renata

Švagrová

318 691 326

milin.podatelna@volny.cz

mzdová účtárna

Jana Švejdová

318 691 326

milin.mzdy@volny.cz

obecní účtárna

Petra Vandasová

318 691 144

milin.uctarna@volny.cz

finanční referent

Ing. Jitka Bucharová

601 500 473

milin.dotace@volny.cz

matrika a bytový úřad

Ivana Vopěnková

318 691 185

604 126 064

milin.matrika@volny.cz

stavební úřad

Renata Melicharová

Soňa Poláková

318 691 173

sumilin@volny.cz

knihovna

Dana Reiterová

Jitka Jahodová

 

318 691 414

737 076 639

 

knihovnamilin@volny.cz

hrobová agenda

správa obecního majetku

Andrea Csaplárová 721 880 751 milin.majetek@volny.cz