Obsah

FUNKCE/
ODDĚLENÍ

JMÉNO:

TELEFON:

E-MAIL:

starosta

Ing. Pavel Nekl

 

603 264 596, 318 691 159 

 

starostamilin@seznam.cz

zástupce starosty

Ing. Vladimír Vojáček

 

603 958 654, 318 691 325

 

obecmilin@volny.cz

podatelna

Renata Švagrová

725 088 946, 318 691 326

milin.podatelna@volny.cz

mzdová účtárna

Jana Švejdová

725 088 946

milin.mzdy@volny.cz

obecní účtárna

Petra Vandasová

318 691 144

milin.uctarna@volny.cz

dotační referent

Ing. Jitka Bucharová

601 500 473

milin.dotace@volny.cz

matrika

Renata Švagrová

Blanka Blažková

318 691 326, 725 088 946

318 691 326, 702 027 313

milin.matrika@volny.cz

stavební úřad

Renata Melicharová

Soňa Poláková

602 461 014, 318 691 173

725 084 797, 318 691 173

sumilin@volny.cz

knihovna

Dana Reiterová

Jitka Jahodová

318 691 414, 737 076 639

knihovna@milin.cz

referent hrobové agendy a bytového hospodářství

 

Ivana Pospíšilová 721 880 751

milin.majetek@volny.cz

majetek@milin.cz

bytové hospodářství Zdeňka Fürstová 318 691 185, 604 126 064 byty@milin.cz