Obsah

Odpadové hospodářství

Oblast je upravena zákonem č. 541/2000 Sb., o odpadech, příslušnými prováděcími předpisy a obecně závaznými vyhláškami obce.

Leták o třídění odpadů

Komunální odpady

Směsné komunální odpady

Od roku 2022 v obci Milín je účinná vyhláška č. 2/2021 o místním poplatku za komunální odpad, která pro rok 2023 byla novelizovaná změnou č. 1, kterou byl upraven proces platby poplatku. 

Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti nebo společenství vlastníků bytových jednotek, který následně poplatek rozpočítá na jednotlivé poplatníky, kteří mají v nemovitosti bydliště. 

POZOR!                                                                                                              Předmětem poplatku je i nemovitost, ve které nemá bydliště žádná osoba (např. byt, rodinný dům, rekreační objekt).

 

Přehled výdeje známek od 13.2.2024

Termíny svozu směsného komunálního odpadu (popelnic) v roce 2024

Podrobné informace o způsobu platby v roce 2024: výše poplatku 

Formulář - prohlášení plátce: při změně údajů, nové ohlášení nebo v excelu. (8.85 kB)

 

Biologický odpad

Podrobnosti o biologickém odpadu v roce 2024: Biologický odpad (svoz, včetně ceny) a informace o bezhotovostní platbě z jednotlivých osad způsob platby.

Ceník 2024

Nebezpečný odpad

 

HARMONOGRAM SVOZU NEBEZPEČNÉHO ODPADU V r. 2024

O změně způsobu svozu nebezpečného odpadu bude v předstihu letákem informována každá domácnost. 

Stejně jako v r. 2023 je i letos svoz nebezpečných odpadů řešen v několika časových etapách.

Termínem pro odložení nebezpečného odpadu:

u rodinných domů v Milíně je neděle  21. dubna po 18.00 hodině do pondělí 22. dubna do 06.00 hodin,

u bytových domů v Milíně (ve vlastnictví obce, soukromých osob i SVJ)

je neděle 28. dubna po 18.00 hodině do pondělí 29. dubna do 06.00 hodin,

u rodinných i bytových domů v místních částech obce (osadách): Slivice, Konětopy, Buk, Stěžov, Rtišovice a Kamenná

je neděle 5. května po 18.00 hodině do pondělí 6. května do 06.00 hodin.

Odpad odkládejte tak, aby nedošlo ke znečistění obecních chodníků a dalších prostor. Zaměstnanci obce začnou s odvozem nebezpečného odpadu vždy v pondělí v 6.00 ráno.

V jiný než uvedený čas je zakázáno nebezpečný odpad na chodník před Váš dům ukládat!   

Leták pro rodinné domy Typ: JPG obrázek, Velikost: 1.49 MB

 

Tříděný odpad

V obci jsou rozmístěny kontejnery na třídění papíru, tetrapacku a skla. Na třídění plastů jsou vyčleněny stojany s pytli. Sběrná místa jsou:

za poštou, za čekárnou vedle radnice, mezi tělocvičnou a obchodem, křižovatka ulic Sokolské a Na Rozptylce, u školní jídelny, na Homoli, na Kojetíně, v osadách.

Na použitý olej nebo tuk z kuchyně jsou od června 2023 umístěny nové sběrné nádoby. Připomínáme, že se olej nesmí vlévat přímo do popelnice. Vhodné je olej doma nalít do nějaké uzavíratelné PET lahve a poté vhodit do popelnice. Nepoužívejte skleněné nádoby.

nádoby na použitý olej 

Pneumatiky

Nejrychleji a bez problémů se pneumatik zbavíte prostřednictvím míst zpětného odběru v systému ELTMA.

Sběrná místa v rámci ELTMA:
  • zajišťují zpětný odběr zdarma, bez vázanosti na koupi nové pneumatiky či jiné služby,

  • sběrná místa pro pneumatiky najdete zde.

Sběrná místa v okolí (stav: k 19.10.2023):
  • AutoCentrum ČR s. r. o., 11. května - areál ZOD Milín, tel.: 734 253 131, vložit přímo do kontejneru za branou vjezdu do areálu.
  • AutoCentrum ČR s. r. o., Příbram, Obecnická 365
  • DORYS CZ s. r. o., Novohospodská 135, Příbram (vjezd do areálu naproti 1. SčV, shromaždiště vlevo)
  • Pneu Tiger s. r. o., K Podlesí 539, Příbram
  • Pneu Hajný s. r. o., Milínská 339, Příbram

Zdroj informací: www.eltma.cz

 

Zpracoval: Petr Walenka, tajemník, říjen 2023