Obsah

Odpadové hospodářství

Oblast je upravena zákonem č. 541/2000 Sb., o odpadech, příslušnými prováděcími předpisy a obecně závaznými vyhláškami obce.

Leták o třídění odpadů

Komunální odpad

Směsný komunální odpad

Od roku 2022 v obci Milín je účinná vyhláška č. 2/2021 o místním poplatku za komunální odpad, která pro rok 2023 byla novelizovaná změnou č. 1, kterou byl upraven proces platby poplatku. 

Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti nebo společenství vlastníků bytových jednotek, který následně poplatek rozpočítá na jednotlivé poplatníky, kteří mají v nemovitosti bydliště. 

POZOR!                                                                                                              Předmětem poplatku je i nemovitost, ve které nemá bydliště žádná osoba (např. byt, rodinný dům, rekreační objekt).

Přehled výdeje známek od 7.2.2023

Termíny svozu směsného komunálního odpadu (popelnic) v roce 2023

Podrobné informace o způsobu platby v roce 2023

Formulář včetně ceny podle frekvence svozu na rok 2023 v pdf (292.62 kB) nebo v excelu. (8.85 kB)

 

Biologický odpad

Podrobnosti o biologickém odpadu v roce 2023: Biologický odpad (svoz, včetně ceny) a způsob platby.

 

V obci jsou rozmístěny kontejnery na třídění papíru, tetrapacku a skla. Na třídění plastů jsou vyčleněny stojany s pytli. Sběrná místa jsou:

za poštou, za čekárnou vedle radnice, mezi tělocvičnou a obchodem, křižovatka ulic Sokolské a Na Rozptylce, u školní jídelny, na Homoli, na Kojetíně, v osadách.

Na použitý olej nebo tuk z kuchyně jsou od června 2023 umístěny nové sběrné nádoby. Připomínáme, že se olej nesmí vlévat přímo do popelnice. Vhodné je olej doma nalít do nějaké uzavíratelné PET lahve a poté vhodit do popelnice. Nepoužívejte skleněné nádoby.

nádoby na použitý olej