Obsah

Stavební úřad

Sídlí ve 2. patře Obecního úřadu Milín - na adrese: 11. května 27, 262 31 Milín.

Zaměstnanci:

Renata Melicharová  - telefon: 318 691 173, 602 461 014

Soňa Poláková         - telefon: 318 691 173, 725 084 797

E-mail:                     stavebni@milin.cz

 

Úřední hodiny:    

Pondělí 7.30 - 11.30 12 - 16.30
Středa 7.30 - 11.30 12 - 16.30

 

Správní působnost pro obce a jejich katastrální území        

Bohostice Ostrov
Bukovany Pečice
Cetyně Radětice
Chraštice Smolotely
Klučenice Solenice
Kozárovice Těchařovice
Lazsko Vrančice
Lešetice Zalužany
Milešov Zbenice
Milín  

 

Stavební úřad:

  • zajišťuje průběh správních řízení ve smyslu stavebního zákona a souvisejících předpisů
  • vydává sdělení a stanoviska
  • provádí výkon státního stavebního dohledu
  • spravuje archiv obecného stavebního úřadu  
  • projednává přestupky a správní delikty na úseku stavebního řádu

Formuláře ke stažení

Úřední dokumenty, u kterých je stanoveno zveřejnění - vyvěšení na úřední desce najdete na: Úředni desce (kolonka Stavební úřad).

Dokumenty, které byly již sejmuty (po zákonné lhůtě vyvěšení) můžete nadále najít v archivu Úřední desky. Dále je možno dokumenty najít po zadání odpovídajícího termínu do vyhledávacího políčka vpravo nahoře.

Vyhláška č. 503/2006 Sb. - o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

 

Služba  UtilityReport - služba pro stavebníky (vyjádření k existenci sítí)

Služba UtilityReport usnadňuje oslovení správců technické infrastruktury na území Středočeského kraje. Pomocí jednoho formuláře jsou žadateli vygenerovány PDF žádosti pro jednotlivé správce. Ty se buď správci automaticky odešlou elektronicky, nebo je žadatel vytiskne a rozešle správcům poštou. Využití této služby zdarma má omezené funkce (lze zakoupit plnou verzi).

  • Pomocí odkazu: http://cz.mawis.eu/stredocesky-kraj/ se žadatel dostane na „Veřejný přístup“. Následně je aplikací veden k vyplnění formuláře pro vytvoření "žádosti o vyjádření k existenci sítí".
  • K podání žádosti postačí připojení na internet a běžný webový prohlížeč. Ovládání aplikace je jednoduché a je doplněno nápovědou pro jednotlivé kroky. Případně lze shlédnout VIDEONÁVOD.
  • Seznam subjektů generovaný službou UtilityReport není garantovaný. Prosíme, řiďte se vždy dle požadavků příslušného stavebního úřadu. V případě, že se seznam bude lišit, lze na 3. straně formuláře odebrat subjekty pro oslovení (žádost jim nebude vygenerována).

Leták ke stažení

Průvodce aplikací