Obsah

Úřední deska je umístěna na pozemku p. č. 947/15 v k. ú. Milín (před vchodem na radnici).

Níže je zveřejněna „Elektronická úřední deska“, která je v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb.,  správního řádu - úřední deskou umožňující dálkový přístup a je svým obsahem shodná s běžnou úřední deskou.

Upozornění:

Na úřední desce se nacházejí jen ty dokumenty, které podléhají zákonné lhůtě o zveřejnění. Po datu skončení lhůty jsou sejmuty a přesouvají se do tzv. „Archivu složek dokumentů“. (Lze v nich též hledat po vybrání políčka Zobrazit: archivní záznamy.)

Dokumenty opatřené podpisy a razítkem jsou uloženy v agendě OÚ Milín.

 


Oznámení občanům

Prodej a pronájem

Jednání zastupitelstva

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje: 20. a 21. září 2024

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Informace o počtech a sídlech volebních okrsků v obci Milín 15.07.2024 21.09.2024
Žádost o vydání voličského průkazu 15.07.2024 21.09.2024

Rozpočet obce

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Rozpočtová změna č. 3 28.06.2024 31.12.2024
Závěrečný účet obce Milín za rok 2023 - schválený 25.06.2024 31.12.2024
Rozpočtová změna č. 2 27.05.2024 31.12.2024
Rozpočtová změna č. 1 30.04.2024 31.12.2024
Schválený rozpočet Obce Milín na rok 2024 14.12.2023 31.12.2024
Střednědobý výhled rozpočtu Obce Milín 2024-2026 schválený 14.12.2023 31.12.2026

Stavební úřad

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Informace o zveřejněných dokumentech 27.02.2018

Obecní vyhlášky a nařízení

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob 11.07.2024 31.12.2024
Obecně závazná vyhláška obce Milín č. 1/2023, kterou se stanoví část společných školských obvodů základní školy 12.05.2023 31.12.2024
Obecně závazná vyhláška obce Milín č. 2/2023, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy 12.05.2023 31.12.2024
Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků 17.12.2022 31.12.2024
Obecně závazná vyhláška č. 2/2022 o změně obecně závazné vyhlášky č. 2/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 15.12.2022 31.12.2025
Obecně závazná vyhláška obce Milín č.2/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 16.12.2021
Obecně závazná vyhláška obce Milín č.1/2021 o místním poplatku z pobytu 17.03.2021
Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí 11.09.2020
Obecně závazná vyhláška č.1/2020 - Požární řád obce 15.07.2020
Obecně závazná vyhláška obce Milín č. 2/2019 o místním poplatku ze psů 17.12.2019
Obecně závazná vyhláška obce Milín č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 17.12.2019
Obecně závazná vyhláška č. 26/2005 - veřejný pořádek a čistota v obci 17.01.2018
Vyhláška č. 1 (2013) - komunální a stavební odpad 17.01.2018
Nařízení obce Milín č. 1 (2018) - tržní řád 17.01.2018