Obsah

Úřední deska je umístěna na pozemku p. č. 947/15 v k. ú. Milín (před vchodem na radnici).

Níže je zveřejněna „Elektronická úřední deska“, která je v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb.,  správního řádu - úřední deskou umožňující dálkový přístup a je svým obsahem shodná s běžnou úřední deskou.

Upozornění:

Na úřední desce se nacházejí jen ty dokumenty, které podléhají zákonné lhůtě o zveřejnění. Po datu skončení lhůty jsou sejmuty a přesouvají se do tzv. „Archivu složek dokumentů“. (Lze v nich též hledat po vybrání políčka Zobrazit: archivní záznamy.)

Dokumenty opatřené podpisy a razítkem jsou uloženy v agendě OÚ Milín.

Ostatní dokumenty, které OÚ zveřejňuje a nepodléhají povinnosti zveřejnění na úřední desce, jsou uvedeny v Novinkách nebo v jiných příslušných záložkách.


Oznámení občanům

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
OOP- Stanovení přechodné úpravy provozu - umístění přechodného dopravního značení - pozemní komunikace III/11818, 0049 a účelové komunikace SO 130, SO 132 od 01.12.2023 - 29.12. 2024 29.11.2023 15.12.2023
Obec Milín - Návrh rozpočtu na rok 2024 27.11.2023 13.12.2023
Obec Milín - Střednědobý výhled rozpočtu 2024-2026 návrh 27.11.2023 13.12.2023
Pozvánka na řádnou valnou hromadu SVaK Příbram dne 14.12.2023 od 13.00 hod. 23.11.2023 15.12.2023
Dokumenty SVak Příbram ke zveřejnění - Návrh střednědobého výhledu na roky 2024-2026 a Návrh rozpočtu na rok 2024 23.11.2023 09.12.2023
OOP- Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č.I/4 a I/66 - výstavba dálnice PPP D4, realizace SO 102 Milín 21.11.2023 07.12.2023
OOP- Stanovení přechodné úpravy provozu - umístění přechodného dopravního značení - místní komunikace, v části obce Kamenná u Příbramě 01.12.2023 - 30.11. 2024 20.11.2023 06.12.2023
OOP- Stanovení přechodné úpravy provozu - pozemní komunikace III/11812 a účelové komunikace SO131 od 01.12.2023 do 29.12.2024 PPP D4 Ha-MI-BUK SO 131 20.11.2023 06.12.2023
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků 28.08.2023 01.01.2024
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Stěžov - VÝZVA 03.07.2023 31.12.2023
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Konětopy u Příbramě - VÝZVA 03.07.2023 31.12.2023
Závěrečný účet obce Milín za rok 2022 - schválený 16.06.2023 31.12.2023
Výzva podle § 8 odst. 1 zákona č.139/2002 Sb. , o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech 03.05.2023 19.05.2024
Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti - komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Milín 21.09.2021

Prodej a pronájem

Jednání zastupitelstva

Rozpočet obce

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Rozpočtová změna č. 5 27.09.2023 31.12.2023
Rozpočtová změna č. 4 30.06.2023 31.12.2023
Rozpočtová změna č. 3 30.05.2023 31.12.2023
Rozpočtová změna č. 2 14.04.2023 31.12.2023
Rozpočtová změna č. 1 10.03.2023 31.12.2023
Střednědobý výhled rozpočtu Obce Milín 2023-2025 schválený 15.12.2022 31.12.2025
Schválený rozpočet na rok 2023 15.12.2022 31.12.2023
Střednědobý výhled rozpočtu Obce Milín - 2023 - 2025 návrh 30.11.2022 31.12.2025

Stavební úřad

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Oznámení o zahájení ÚŘ, k. ú. Kozárovice 29.11.2023 15.12.2023
Informace o zveřejněných dokumentech 27.02.2018

Smlouvy

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Veřejnoprávní smlouva - TJ Ligmet Milín 05.06.2023 31.12.2023

Obecní vyhlášky a nařízení

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Obecně závazná vyhláška obce Milín č. 1/2023, kterou se stanoví část společných školských obvodů základní školy 12.05.2023 31.12.2023
Obecně závazná vyhláška obce Milín č. 2/2023, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy 12.05.2023 31.12.2023
Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků 17.12.2022 31.12.2024
Oznámení o vyhlášení právního předpisu - obecně závazná vyhláška č. 2/2022 15.12.2022 31.12.2023
Obecně závazná vyhláška obce Milín č.2/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 16.12.2021
Obecně závazná vyhláška obce Milín č.1/2021 o místním poplatku z pobytu 17.03.2021
Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí 11.09.2020
Obecně závazná vyhláška č.1/2020 - Požární řád obce 15.07.2020
Řád veřejného pohřebiště 08.04.2020
Obecně závazná vyhláška obce Milín č. 2/2019 o místním poplatku ze psů 17.12.2019
Obecně závazná vyhláška obce Milín č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 17.12.2019
Vyhláška č. 17 (z r. 2003) - požární ochrana při větších akcích 17.01.2018
Vyhláška č. 26 (2005) - veřejný pořádek a čistota v obci 17.01.2018
Vyhláška č. 2 (2011) - místní poplatek (herní automaty) 17.01.2018
Vyhláška č. 1 (2013) - komunální a stavební odpad 17.01.2018
Nařízení obce Milín č. 1 (2018) - tržní řád 17.01.2018