Obsah

Územní plán obce

MIL_20-příloha

1511358262_uzemni studie v Miline lokalita Z_M20..pdf

Mil_M20 výkresy čistopis

1511357670_MIL_M20-vykresy-cistopis_UST.pdf

Územní studie Mil_M20

1511357153_MIL_M20-text-cistopis_UST-2.pdf

Územní studie - Stěžov

1486030462_uzemni studie Stezov.zip

Územní studie Konětopy - sever

1478947247_US Konetopy - sever.zip

ČISTOPIS ÚZEMNÍHO PLÁNU MILÍN

1358768545_CISTOPIS UP MILIN 11_2012.pdf

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MILÍN

1358768497_ODUVODNENI_UP MILIN _CISTOPIS 11_2012.pdf

Širší vztahy

1358767835_06_sirsi vztahy.pdf

Hlavní výkres Stěžov

1358767692_02_hlavni vykres_Stezov.pdf

Hlavní výkres Milín, Konětopy, Rtišovice

1358767601_02_hlavni vykres_Milin, Konetopy, Rtisovice.pdf

Hlavní výkres Kamenná

1358767509_02_hlavni vykres_Kamenna.pdf

Zábory půdy Stěžov

1358767465_05_zabory_pudy_Stezov.pdf

Zábory půdy Milín, Konětopy, Rtišovice

1358767341_05_zabory_pudy_Milin, Konetopy, Rtisovice.pdf

Zábory půdy Kamenná

1358767135_05_zabory_pudy_Kamenna.pdf

Koordinační výkres Stěžov

1358767068_04_koordinacni vykres_Stezov.pdf

Koordinační výkres Milín, Konětopy, Rtišovice

1358766796_04_koordinacni vykres_Milin, Konetopy, Rtisovice.pdf

Koordinační výkres Kamenná

1358766641_04_koordinacni vykres_Kamenna.pdf

Veřejně prospěšné stavby a opatření Stěžov

1358766469_03_VPS_VPO_Stezov.pdf

Veřejně prospěšné stavby a opatření Milín, Konětopy, Rtišovice

1358766237_03_VPS_VPO_Milin, Konetopy, Rtisovice.pdf

Veřejně prospěšné stavby a opatření Kamenná

1358765855_03_VPS_VPO_Kamenna.pdf

Stránka