Obsah

Osada Rtišovice

Osada leží asi 2 km jihovýchodně od Milína, na klidném místě, asi 0,5 km od komunikace Praha - Písek, Strakonice. Jméno obce pochází z osobního jména "Rtiš", jehož příslušníci se nazývali "Rtišovici". V aktech konsistoře pražské je uváděn Zdeněk a Hron ze "Rtiessowicz".

.

Historie rtišovického zámku v současnosti devastovaného (opravy však již byly zahájeny) sahá do roku 1738. Tímto rokem je datován i vstupní portál. Stavba je barokní, hlavní patrová budova obdélníkového půdorysu, valbová střecha má věžičku, ve východním křídle byla kaple sv. Jana Nepomuckého. Objekt se nachází v areálu hospodářského dvora, na jižní straně zámku se rozkládá anglický park. Ještě v 18. století před vstupním portálem stály sochy sv. Václava a sv. Vojtěcha z pálené hlíny.

Dějiny Rtišovic můžeme sledovat z doby předhusitské. Již ve 14. století byl rtišovický statek majetkem bratrů Zdeňka a Hynka ze Rtišovic (1398). Dalším z tohoto rodu je uváděn Ivan ze Rtišovic a v letech 1407 - 1437 Bořivoj ze Svinař, který byl dvořanem krále Václava IV, a po něm další majitelé.

První zmínka o rtišovické tvrzi pochází z doby kolem roku 1491, kdy ji Bohuslav z Němčic prodal Joštovi Fremdárovi. Jeho potomci tu pak sídlili několik generací. Jeden z dalších majitelů, Jindřich Hlaváč z Vojenic, se zúčastnil stavovského povstání proti Ferdinandu II. a jeho majetek byl proto konfiskován. Po smrti jednoho z dalších majitelů, Karla Maxima Lažanského, byl v roce 1696 majetek prodán konventu sv. Jiljí - řádu kazatelskému. Řád tento majetek posléze opět prodal soukromým majitelům. 

Na ves těžce dolehla třicetiletá válka. V roce 1631 byla ves vydrancována vojskem Valdštejnovým. Zkázu pak dovršili Švédové v letech 1639 - 1648.

V roce 1738 je jako majitel uváděn Jan Netvorský z Březí, jemuž je připisováno zahájení stavby kamenného objektu, pozdějšího barokního sídla - rtišovického zámku. V roce 1738 kupuje majetek Vítek z Galoybergů, jenž zámek opravuje. Na počátku 19. století se tu střídají majitelé. Byl to Josef Rytíř Procházka a Jan z Eberku. Svobodný pán z Puteany dal do roku 1848 zámku novější podobu, zřídil tu cukrovar, lihovar a pivovar, zdokonalil statek, upravil cesty, povznesl celou ves. V roce 1864 koupil Rtišovice hrabě Clam Martinic, po něm byl rtišovický zámek v držení továrníka Hernycha.

Novodobá historie je spojena v prvé pol. 20. století se jménem rodiny Strouhalovy. Po roce 1948, kdy vykonával správu nad zámkem stát, objekt postupně značně zchátral.

Vývoj samosprávy můžeme sledovat od roku 1881, kdy obec řídil starosta velkostatkář Jansal. V době integrace obcí byly Rtišovice připojeny k Milínu. 

O Rtišovicích je záznami v kronikách.


Vytvořeno: 29. 11. 2017
Poslední aktualizace: 19. 6. 2023 15:01
Autor: Správce Webu