Obsah

Dopravní spoje z Milína 

Údaje do níže uvedených tabulek zpracovali zaměstnanci milínské knihovny (č. tel 318 691 414), za případné změny neručí. Předem děkujeme, pokud nás budete informovat o nesrovnalostech. V knihovně jsou k dispozici v papírové podobě platné souhrnné jízdní řády.
 
V platnosti jsou nové webové stránky PID (Pražské integrované dopravy), kde jsou důležité informace i přehled spojů (z Milína i odjinud): https://autobusy2024.idsk.cz/
 
Autobusové spoje do a z Příbrami
 
Souhrnný jízdní řád v PDF (od 17.6. a od 1.7.24, změny jsou vyznačeny červeně)
Ve zpracované tabulce jsou označeny nástupní zastávky, které jsou v souvislosti s neprůjezdností Milína kvůli výstavbě D4 dočasně změněny.
Při jízdě do Příbrami má většina linek nástupní zastávku u ZOD před CVA (knihovnou), pouze linka č. 511 má nástupní zastávku u ZOD u pivovaru. Linka č. 500 se na sídlišti otáčí, má tedy zastávku u ZOD před CVA, pak u ZŠ a následně zase u ZOD, ale u pivovaru.
 
Autobusové spoje do a z Prahy
Všechny autobusy ať už ve směru do Prahy nebo z Prahy přijíždí shora od motorestu a v obci se pak otáčí. Nástupní i výstupní zastávka by měla být "u masny", ale některé autobusy zastavují i na druhé straně "u radnice".
 
Vlakové spoje do a z Příbrami

Souhrný jízdní řád odjezdů a příjezdů vlaků (platný od 10. prosince 2023).

 

Doporučujeme cestujícím, aby si hledali aktuální spoje na:

https://idos.idnes.cz/, případně na: https://pid.cz/hledani-spojeni/