Obsah

Služby obecního úřadu

Zde najdete přehled plateb a formuláře, které se používají na Obecním úřadě Milín.

Název: Termín: Informace, formuláře - odkaz: Poznámka:

Kácení dřevin

 

žádost lze podat celoročně

Žádost o pokácení

Podrobnosti o kácení

na OÚ tajemník
Poplatek ze psa (každoročně) do 31. března

Přiznání pro nově pořízeného psa

Bezhotovostní platba včetně výše poplatku

Vyhláška č. 2/2019

na OÚ přízemí
Známka na popelnici leden/únor

Odkaz na Odpadové hospodářství

na OÚ přízemí
Známka na bioodpad průběžně

Ceník 2024

Informace o svozu

na OÚ přízemí
Obecní dotace (žádost) do 31. ledna V menu dotace na OÚ přízemí

Pronájem hrobu, rozptyl, ceník, smlouva

na 10 let Hrobová agenda na OÚ 2. p.
Pronájem veřejného prostranství (prodej, služby, umístění výkopu aj.) před akcí

Vyhláška včetně ceníku

Ohlašovací povinnost (formulář)

na OÚ přízemí
Pronájem prostor v CVA (knihovna) Žádost do knihovny Ceník
pouze e-mailem
Poplatek za ubytovací služby průběžně Vyhláška včetně ceníku na OÚ přízemí
Inzerce v Milínském zpravodaji a na webu do uzávěrky nebo dle dohody Ceník pouze e-mailem

 

 

Ceník prodeje pozemků (nestavebních)

Pozemek:

Min. cena za m2 Usnesení OZ:
V intravilánu obce Milín 400 Kč + DPH č. 12 z 24. 6. 2019
V osadách Buk, Slivice, Konětopy, Kamenná, Rtišovice a Stěžov 300 Kč + DPH č. 12 z 24. 6. 2019

 

Jednotlivý prodej pozemků je schvalován při jednání obecního zastupitelstva. Tyto ceny jsou stanoveny jako minimální, záleží na konkrétních podmínkách.

Vyhlášky a nařízení najdete na Úřední desce.

 

Poslední aktualizace: 09.01.2023