Obsah

Služby obecního úřadu

Zde najdete přehled plateb a formuláře, které se používají na Obecním úřadě Milín.

Název: Termín: Formulář, odkaz: Poznámka:
Kácení dřevin / stromů (žádost) při veget. klidu Zde ke stažení na OÚ 1. p.
Poplatek ze psa (přiznání) do 3 měs. věku Zde ke stažení na OÚ 1. p.
Poplatek ze psa (každoročně) do 31. března

Vyhláška včetně ceníku

 

na OÚ 1. p.
Známka na popelnici Od 22. 1. 2020

TKO 2020

(technický komunální odpad)

na OÚ 1. p.
Známka na bioodpad průběžně Ceník a informace na OÚ 1. p.
Obecní dotace (žádost) do 31. ledna V menu dotace na OÚ 1. p.

Pronájem hrobu, rozptyl, ceník, smlouva

na 10 let Hrobová agenda na OÚ 1. p.
Pronájem veřejného prostranství (prodej aj.) před akcí

Vyhláška včetně ceníku

 

na OÚ 1. p.
Poplatek za ubytovací služby průběžně Vyhláška včetně ceníku na OÚ 1. p.
Hlášení rozhlasem před akcí Ceník a informace na OÚ 1. p. a v knihovně
Inzerce v Milínském zpravodaji do uzávěrky Ceník Milínský zpravodaj
Inzerce na webu průběžně Ceník na OÚ 1. p.

 

 

Ceník prodeje pozemků

Pozemek: Cena za m2 Usnesení OZ:
V intravilánu obce Milín 400 Kč + DPH č. 12 z 24. 6. 2019
V osadách Buk, Slivice, Konětopy, Kamenná, Rtišovice a Stěžov 300 Kč + DPH č. 12 z 24. 6. 2019

 

Vyhlášky a řády najdete na Úřední desce.

 

Poslední aktualizace: 30. 6. 2020