Obsah

Služby obecního úřadu

Zde najdete přehled plateb a formuláře, které se používají na Obecním úřadě Milín.

Název: Termín: Formulář, odkaz: Poznámka:
Kácení dřevin / stromů (žádost) při veget. klidu Zde ke stažení  na OÚ 1. p.
Poplatek ze psa (přiznání) do 3 měs. věku Zde ke stažení na OÚ 1. p.
Poplatek ze psa (každoročně) do 31. března

Vyhláška včetně ceníku

Bezhotovostní platba

na OÚ 1. p.
Známka na popelnici leden/únor

Odkaz na Odpadové hospodářství

 

na OÚ 1. p.
Známka na bioodpad průběžně Ceník a informace na OÚ 1. p.
Obecní dotace (žádost) do 31. ledna V menu dotace na OÚ 1. p.

Pronájem hrobu, rozptyl, ceník, smlouva

na 10 let Hrobová agenda na OÚ 2. p.
Pronájem veřejného prostranství (prodej, služby, umístění výkopu aj.) před akcí

Vyhláška včetně ceníku

Ohlašovací povinnost (formulář) 

na OÚ 1. p.
Poplatek za ubytovací služby průběžně Vyhláška včetně ceníku na OÚ 1. p.
Inzerce v Milínském zpravodaji a na webu do uzávěrky nebo dle dohody Ceník pouze e-mailem

 

 

Ceník prodeje pozemků (nestavebních)

Pozemek:

Min. cena za m2 Usnesení OZ:
V intravilánu obce Milín 400 Kč + DPH č. 12 z 24. 6. 2019
V osadách Buk, Slivice, Konětopy, Kamenná, Rtišovice a Stěžov 300 Kč + DPH č. 12 z 24. 6. 2019

 

Jednotlivý prodej pozemků je schvalován při jednání obecního zastupitelstva. Tyto ceny jsou stanoveny jako minimální, záleží na konkrétních podmínkách.

Vyhlášky a nařízení najdete na Úřední desce.

 

Poslední aktualizace: 5. 4. 2022