Obsah

Technické služby z OÚ Milín

Informace o cenách a objednávky služeb technického rázu zprostředkuje zaměstnanec OÚ Milín, tel. č. 318 691 326.

Svoz odpadu (TKO, bioodpadu atd.) najdete v záložce: odpadové hospodářství

Reklamace nevyvezení "popelnic" na tel.: 312 312 762 SVZ Centrum - skládka Bytíz. V časech: pondělí - pátek 7.00 - 15.30 hod.

Objednávání traktorového přívěsu na větší množství bioodpadu (větví atd.) tel. č. 318 691 325.

Ceník (k 1. 1. 2013)  za služby účtované Obcí Milín (včetně DPH)