Obsah

Technické služby z OÚ Milín

Informace o cenách a objednávky služeb technického rázu zprostředkuje zaměstnanec OÚ Milín, tel. č. 318 691 326.

Svoz odpadu (TKO, bioodpadu atd.) najdete v záložce: odpadové hospodářství

Reklamace nevyvezení "popelnic" na tel.: pevná linka 318 624 191 (linka 29), mobil 777 705 605 Technické služby města Příbrami, p.o.

Objednávání traktorového přívěsu na větší množství bioodpadu (větví atd.) tel. č. 318 691 325.

Ceník (k 1. 1. 2013)  za služby účtované Obcí Milín (včetně DPH)