Obsah

areál bývalého pivovaru

                                         Foto: Obec Milín ©

Přehled základních dat z dějin Milína, zajímavosti 

Historické nálezy svědčí o osídlení již v pravěku, v pozdně halštatském období (6. - 5. stol. př. n. l.) a v době Keltů
1336 nejstarší písemné zmínky o osídlení – oppidum MILEN (pod správou hradu Kamýk n/Vltavou, později Karlštejna)
11.10.1369 zmínka v listu Karla IV. o Zlaté stezce, která vedla přes Milín
1621 uděleno právo várečně (pivovar ukončil činnost v r. 1942)
1621 pečeť městečka Milína – stala se základem milínského znaku
1625 udělil císař Ferdinand II. Karlštejn (včetně Milína) jako věno své manželce
1642 zmínka o poštovním dostavníkovém spojení přes Milín
1652 první zmínka o radničním gruntu (v r. 1995 zahájena přestavba – otevření nové milínské radnice 28.9.1996)
1700 první zmínka o milínské škole
1729 kaple Jana Nepomuckého (v Milíně – Na Homoli)
17.6.1743 Marie Terezie se při cestě do Vídně zastavila v Milíně
28.8.1775 darovala císařovna Marie Terezie panství Milín Tereziánskému ústavu šlechtičen v Praze. V té době byla postavena budova v čele dvora charakteru zámečku (později pivovar)
18. stol. Milín vyčleněn jako zvláštní statek
1825 založena c.k. poštovní stanice
1858 statek postupně rozprodáván
20.12. 1875 železniční stanice Milín na trase Rakovník - Protivín
1876 zakoupena kontribuční sýpka, přestavěna na kostel sv. Václava (vysvěcení r. 1892)
1863 - 1864 první školní budova
1882 založen sbor dobrovolných hasičů
1882 založen „Čtenářský spolek Bořický v Milíně"
1912 založena TJ Sokol
1924 zaveden elektrický proud
1924 Elektrárenské družstvo (v r. 1949 transformováno na jednotné zemědělské družstvo)
1943 obecní rozhlas, kino
29.4. 1945 nálet angloamerického letectva na Milín (kolony německých válečníků), zničena věž kostela a některé domy
11.5. 1945 poslední výstřely 2. světové války u Slivice
1946 zahájena činnost mateřské školy
1949 postup dospělých do Podbrdské župy fotbalové (I.B třída)
1959 dokončena stavba nové školní budovy a budovy MŠ
1965 postup fotbalistů do okresního přeboru (1971 – postup do krajského, 1996 – postup do divize, 1998 – vstup do ČFL, 2003 zpět do divize)
1977 - 1986 ochotnický divadelní spolek Milen (dětský soubor Milíňáček)
1979 výstavba školní tělocvičny, v provozu nový fotbalový stadion
1982 nová budova MŠ (z bývalé vznikla školní družina)
1988 školní kuchyně a jídelna
1990 - 1993 silniční obchvat Milína
1994 - 1995 v ZŠ první počítače
1999 nová benzinová čerpací stanice
1999 - 2001 plynofikace Milína
2001 - 2002 nástavba nových bytových jednotek na kulturní dům, nová dominanta Milína – věž s průchodem
2003 parcely na domy nad Kojetínem
2010 nová čistírna odpadních vod
2011 zateplení budovy mateřské školy a nová fasáda
2011 oslavy 900 let obce
2011 otevřeno Centrum volnočasových aktivit (zde sídlí Knihovna Dr. E. Bořického a mateř. centrum Milínek)
2013 Ministerstvo kultury ČR udělilo titul „Knihovna roku 2013“ - Knihovně Dr. E. Bořického
2013 přidělena dotace na zateplení budovy ZŠ Milín, byla zateplena budova školy, tělocvičny a došlo k výměně veškerých oken a dveří

2014 revitalizaci rybníku Strašil ve Stěžově

2015 rekonstrukce vnitřku tělocvičny z Regionálního operačního programu Střední Čechy

2018 revitalizace parku v Kamenné

2018 - 2019 1. etapa zateplování domů na sídlišti 

12.12 2023 obec Milín získala ocenění Český energetický a ekologický projekt roku 2022, kterou získala společně s projekčním ateliérem ABateliér za rekonstrukci sídliště.        

   

Zajímavosti o obci:
1. významné osobnosti: Dr. Emanuel Bořický - profesor mineralogie a zakladatel petrografie, Bedřich Svatoš – spisovatel, Josef Valenta – kronikář a učitel, Libuše Palečková - režisérka, scenáristka, Zdeněk Volejník - malíř, grafik, básník. Více informací v záložce OSOBNOSTI.

2. památky: v osadě Slivice je raně barokní kostel sv. Petra. Jeho vzácností je gotická kamenná polychromovaná socha sv. Petra z 15. stol. Originál je uložen v pražské Národní galerii. (Na Slivici je kopie.) Socha reprezentovala české gotické umění na světových výstavách v Paříži a Montrealu. V Milíně – Na Homoli v půli kopce  ke kostelu se nachází kaple sv. Jana Nepomuckého z 18. století. Bývalý milínský pivovar jehož vznik je udán rokem 1621, kdy městečko získalo várečné právo. V té době byl pivovar provozován tradičním ručním způsobem. Na jaře roku 1942 byl provoz v pivovaru zakonzervován a ,,dočasně" zrušen. Z protektorátní dočasnosti se stala poválečná definitiva. Více informací v záložce PAMÁTKY.

3. zajímavosti: mezi osadou Slivice a Milínem je od r. 1970 památník Vítězství na paměť posledních bojů 2. svět. války. Od r. 2000 se zde každoročně koná ve spolupráci s příbramským muzeem, armádou aj. rekonstrukce bitvy. V okolí Milína v dřívějších dobách vzkvétalo hornictví (rýžovalo se zlato, těžilo se stříbro, galenit, žula, sfalerit, syenit aj.) 

Autor: Obec Milín ©