Obsah

Místní inzerce 

Na tomto místě najdete plakáty a informační letáky na veřejný prodej v obci nebo v okolí, příp. na poskytování drobných služeb obyvatelstvu.

Dále:

  1. různé časově ohraničené nabídky firem z okolí na pracovní místa,
  2. inzerci soukromých osob příp. právních subjektů (kromě "rychlých" půjček apod.)

Veškeré tyto služby jsou zpoplatněny - Ceník inzerce 

Objednávku a příjem inzerce vyřizuje Knihovna Dr. E. Bořického Milín, e-mail: knihovna@milin.cz, příp. Obecní úřad Milín, e-mail: podatelna@millin.cz. Text inzerce je nutno zaslat v elektronické podobě (možno s přílohami doc, pdf, jpg).

Informování občanů formou e-mail/sms

Jednorázový stánkový prodej (příp. ze zaparkovaného auta) řeší Vyhláška č. 3/2019.

Místa, kde je možno prodej realizovat, jsou v příloze vyhlášky 

Je nutno:

splnit ohlašovací povinnost a předem zaplatit za službu bezhotovostně na účet 50 Kč + částka za pronájem místa (viz ohlašlovací povinnost).

č. účtu: 115-7557040247/0100, VS: 3341, do zprávy napište jméno (firmu) a kopii příkazu pošlete na adresu:  knihovna@milin.cz

 

 

 

Zprávy