Obsah

Zprávy

Prodej časových vstupenek do Nebe a pekla ve starém pivovaru

V knihovně si můžete až do 2. prosince 2022 zakoupit časovou vstupenku na mikulášskou akci, která se koná v sobotu 3. prosince 2022 odpoledne. Za 1 dítě 30 Kč. celý text

ostatní | 23. 11. 2022 | Autor: Knihovna správce

Dvoulist adventních a vánočních akcí

Z pestré nabídky akcí, které se budou konat v Milíně a jeho osadách, si jistě vybere každý. Udělejte si hezkou dobu adventní. celý text

ostatní | 18. 11. 2022 | Autor: Knihovna správce

Provoz bude veden kolem hřbitova

V souvislosti s budováním D4 povede objízdná trasa od motorestu u Buku kolem hřbitova a dále střídavě buď přes Milín nebo obchvatem. Realizace této dopravní změny je plánována od 25. listopadu 2022. Může dojít k časovému posunu. celý text

ostatní | 15. 11. 2022 | Autor: Knihovna správce

Přehledy časů odjezdů autobusů směr Příbram a zpět

Během října a listopadu došlo ke změnám v autobusových spojích. Přehlednou tabulku si můžete stáhnout níže nebo si dojděte do knihovny pro vytištěnou. V prosinci budou další změny. celý text

ostatní | 14. 11. 2022 | Autor: Knihovna správce

Místní pobočka rybářů je nyní na hřišti

Dřívější kancelář (U Přemysla) je od října přestěhována na fotbalové hřiště, Milín 319. Kontaktní osobou je Tomáš Kuchař (728703369). celý text

ostatní | 9. 11. 2022 | Autor: Knihovna správce

Do knihovny mohou chodit i nečtenáři

Covidová doba způsobila, že mnohé děti zapomněly, že do knihovny mohou chodit i samy (nejen hromadně se školou). Do knihovny mohou chodit všichni, bez ohledu na to, zda mají čtenářský průkaz nebo ne. celý text

ostatní | 2. 11. 2022 | Autor: Knihovna správce

Kdy se začne u Milína střílet?

Tento týden se v tisku a na internetu objevily informace, že již probíhají odstřely skalního masivu v zářezu chystané R4. Starosta Vojáček se dotázal odpovědné osoby na upřesnění.
Odstřely začnou pravděpodobně 31. 10. 2022, příp. 1. 11. 2022. Vedoucí trhacích prací: Ing. Jan Výmola, tel: 605737262 celý text

ostatní | 27. 10. 2022 | Autor: Knihovna správce
značka

Zákaz zastavení v části ulice 11. května

V souvislosti s budováním R4 bude větší provoz v hlavní milínské ulici. Z toho důvodu bude i přechodně zakázáno parkování na některých místech ulice 11. května.
Termín zákazu je do 1. března 2023. celý text

ostatní | 20. 10. 2022 | Autor: Knihovna správce

Dotazníkové šetření na téma rozvoj obce Milín

Soňa Hájková, studentka VŠ pracuje na diplomové práci na téma Rozvoj obce Milín a její perspektivy. K tomu potřebuje realizovat dotazníkové šetření. V písemné podobě je dotazník k dispozici v milínské knihovně. V elektronické verzi jej můžete vyplnit na webu. celý text

ostatní | 20. 10. 2022 | Autor: Knihovna správce

Změna formuláře - žádost o pokácení dřevin

Období vegetačního klidu je od listopadu do března, v této době je možné žádat o pokácení dřevin.
Povolení není nutné v případě, kdy dřevina má ve výšce 130 cm nad zemí obvod kmene menší než 80 cm a není součástí stromořadí. celý text

ostatní | 20. 10. 2022 | Autor: Knihovna správce

O Milínu článek v prestižním magazínu Energeticky soběstačné budovy

V novém vydání magazínu (č. 3/2022) je na str. 14 - 18 článek od akad. arch. Aleše Brotánka, autora projektu: Komplexní stavební úpravy sídliště v obci Milín celý text

ostatní | 15. 9. 2022 | Autor: Knihovna správce

Prodej stavebního pozemku ve Stěžově - elektronická aukce č. 4

Obec Milín prodává stavební pozemky formou elektronické aukce - nyní jde o pozemek č. 03. Aukce bude 11. srpna 2022. celý text

náš tip | 22. 7. 2022 | Autor: Knihovna správce

Prodej stavebního pozemku ve Stěžově - elektronická aukce č. 3

Obec Milín prodává stavební pozemky formou elektronické aukce - nyní jde o pozemek č. 02. Aukce bude 28. 7. 2022. celý text

ostatní | 8. 7. 2022 | Autor: Knihovna správce

Prodej stavebních pozemků ve Stěžově - elektronická aukce

Obec Milín bude prodávat 6 stavebních pozemků formou elektronické aukce. celý text

ostatní | 30. 6. 2022 | Autor: Knihovna správce
Nové hřiště návrh 1

Školní multifunkční hřiště

ZŠ Milín působí jako spádová škola i pro okolní obce. Zřizovatel i škola se snaží podporovat jejich všestranný rozvoj. Obec Milín investovala významnou částku do obnovy školní tělocvičny, stále však chybí kvalitní venkovní hřiště pro sportovní a jiné pohybové aktivity žáků. celý text

ostatní | 17. 5. 2022 | Autor: Knihovna správce
vlajka

Milín pomáhá Ukrajině

Obec zřídila sbírkový účet na podporu Ukrajinců, kteří budou ubytováni v naší obci. Číslo účtu: 4642809379/0800
Dále v textu najdete odkaz, kde uvidíte stav účtu. celý text

ostatní | 4. 3. 2022 | Autor: Knihovna správce
vlajka UK

Chcete pomoci Ukrajině?

Obec Milín ubytovala několik utečenců z Ukrajiny. Spolupracuje s Farností Slivice, místní základní školou, organizací Skaut-Junák a soukromými osobami, které nabídly svoji pomoc. Momentálně nepotřebujeme žádné věci do sbírky. celý text

ostatní | 1. 3. 2022 | Autor: Knihovna správce