Obsah

Osobnosti

# A Á B C Č D Ď E É Ě F G H CH I Í J K L M N Ň O Ó P Q R Ř S Š T Ť U Ú Ů V W X Y Ý Z Ž
#

BOŘICKÝ EMANUEL VINCENC (1840 - 1881)

Univerzitní profesor, zakladatel české mineralogie a petrografie, popsal několik nových minerálů, učenec světového jména. Narodil se 11. prosince 1840 v Milíně. Byl synem místního učitele a rod Bořických byl na milínské škole častým jménem. Emanuel vystudoval akademické gymnázium v Praze, zde byl zřejmě velice nadaným žákem.

HEJNIC ANTONÍN (1889 - 1961) 1

HEJNIC ANTONÍN (1889 - 1961)

Učitel na milínské škole, který byl později jmenován ředitelem. Dále byl knihovníkem, podílel se na činnosti Sokola a v neposlední řadě i kronikář Milína.

HILŠER THEODOR (1866 - 1930) 1

HILŠER THEODOR (1866 - 1930)

Theodor Hilšer se narodil v Kamenné u Příbrami a byl malířem historických obrazů a portrétů.

Foto

MARTINŮ FRANTIŠEK (1914 - 1981)

Regionální výtvarník, vytvářel zejména dřevěné intarzie - krajiny z našeho okolí.

Libuše Palečková (1937 - 2013)

PALEČKOVÁ LIBUŠE (1937 - 2013)

Režisérka, scénáristka, výtvarnice a autorka různorodých veršů a říkanek Libuše Palečková se narodila v Milíně u Příbrami 4. září 1937. Po studiu na gymnáziu vystudovala Divadelní fakultu AMU v Praze, obor režie, dramaturgie a scénické výtvarnictví. Působila jako režisérka a výtvarnice v divadle, televizi a také se věnovala literatuře a filmu.


STRNAD VOJTĚCH (1927 - 2014)

Ing. Vojtěch Strnad byl rodák z jižních Čech (Horní Dvořiště), v dětství se posléze s rodiči přestěhoval do Příbrami, kde při studiu na reálném gymnáziu propadl kouzlu výtvarného umění – malířství.

PROF. BEDŘICH SVATOŠ (1908 - 1990) 1

SVATOŠ BEDŘICH (1908 - 1990)

Český spisovatel, profesor, který se narodil 7. července 1908 v Bělči Křivoklátské. Vystudoval reálné gymnázium v Praze a pokračoval ve studiích na filosofické fakultě. Po studiích působil jako profesor v Klatovech, Poděbradech, Příbrami (bydlel v Milíně) a Benešově.

V 80 letech (foto: Jiří Fuka)

ŠOBR KAREL (1910 - 1990)

Milínský rodák, který byl v 50. letech min. století politickým vězněm.
Povoláním strojní inženýr, národněsocialistický politik a člen národněsocialistické „politické šestky“ (spolu s Dr. Miladou Horákovou).
Jeho dcerou je paní Věra Kopalová, roz. Šobrová, která poskytla milínské knihovně o svém otci dokumentaci.

#

VALENTA JOSEF (1890 - 1945)

Řídící učitel Měšťanské školy v Milíně, první milínský kronikář, badatel historie milínského kraje. Josef Valenta se narodil 7. března 1890 v Dobřichovicích. Absolvoval obecnou školu v Hluboši a v Příbrami studoval měšťanku. Čtyři třídy gymnázia vychodil v Příbrami a studium dokončil později v Jindřichově Hradci.

VOLEJNÍK ZDENĚK (1934 - 2009) 1

VOLEJNÍK ZDENĚK (1934 - 2009)

Malíř a grafik, který své kresby a ilustrace k článkům publikoval v časopisech Květy, Svobodné slovo, Železničář. Narodil se v Praze (Vysočany) 29. ledna 1934 a přes dvacet let žil v Milíně, kde zemřel. Kromě výtvarné činnosti se také od mládí věnoval psaní básní (básně v próze). Působil jako pedagog výtvarné výchovy, vyučoval na ZUŠ a zahajoval výstavy předních výtvarníků.

VOSTAREK JIŘÍ 1

VOSTAREK JIŘÍ (1937 - 2024)

Kronikář obce Milín od roku 1974 do r. 2022.
Přepsal a uspořádal paměti sepsané A. Hejnicem a od svého působení v roli kronikáře zaznamenával každoročně nejdůležitější události v obci.

Josef Žáček - Bonbon

ŽÁČEK JOSEF - BONBON (1894 - 1961)

Povoláním cukrář (proto přezdívka Bonbon), do historie obce se však zapsal zejména jako herec, loutkoherec a režisér.