Obsah

Podrobnosti o spolku

Jaké akce toto sdružení pořádá? 
 

Pohádkový les (květen – červen) Jedná se o asi 1,5 hodinovou trasu lesem, během které děti plní na stanovištích různé pohádkové úkoly. Začátek a cíl je v Mateřské škole Milín. Tato akce se koná obrok tzn. v r. 2016, 2018, 2020...

Pochod malých broučků (polovina listopadu) - v r. 2017 byl 20. ročník
Děti v kostýmech různých broučků a s nějakým světélkem (lampion, baterka, prskavka…) se v podvečerních hodinách shromáždí před knihovnou. Společně pak různými ulicemi Milínem a vrátí se zpět ke knihovně. V cíli je čeká teplý čaj a malá odměna.

Kde získat bližší informace?
Patronem je Knihovna Dr. E. Bořického Milín. Telefon: 318 691 414, e-mail: knihovnaebm@volny.cz, nebo vysokadana@seznam.cz
POHÁDKA o.s. Klub rodičů a dětí Pohádka. IČO sdružení: 67673422, Klub Pohádka má své stránky na facebooku: Spolek Pohádka 

Chystané akce

Pohádkový les 2018Vlk u Karkulky byl tentokrát hodný

Předběžným datem konání této tradiční akce je sobota 16. června 2018. V letošním roce se uskuteční 16. ročník. Akce se zpočátku konala každý rok, od r. 2008 se koná ob jeden rok. Pokud bude mít někdo zájem o aktivní účast - obsazení jednoho pohádkového stanoviště, můžete se informovat v knihovně: knihovnamilin@volny.cz 

Fotografie z minulých ročníků najdete v ohlédnutí za akcemi