Obsah

Informace o spolku

Klub rodičů a dětí Pohádka (později spolek Pohádka) byl založen v roce 1997.

Jaké akce spolek pořádá? 
 

Pohádkový les (květen – červen) Jedná se o asi 1,5 hodinovou trasu lesem, během které děti plní na stanovištích různé pohádkové úkoly. Začátek a cíl je v Mateřské škole Milín. Tato akce se koná obrok tzn. v r. 2020, 2022...

Pochod malých broučků (polovina listopadu) V r. 2023 se konal 25. ročník.
Děti v kostýmech různých broučků a s nějakým světélkem (lampion, baterka, prskavka…) se v podvečerních hodinách shromáždí před knihovnou. Společně pak různými ulicemi Milínem a vrátí se zpět ke knihovně. V cíli je čeká teplý čaj, stánek s občerstvením a malá odměna.

Kde získat bližší informace?
Patronem je Knihovna Dr. E. Bořického Milín. Telefon: 318 691 414, e-mail: knihovna@milin.cz
Spolek Pohádka je registrován u rejstříkové soudu pod IČ: 67673422, spolek má své stránky na facebooku: Spolek Pohádka