Obsah

Podrobnosti o spolku

 

Jaké akce spolek pořádá? 
 

Pohádkový les (květen – červen) Jedná se o asi 1,5 hodinovou trasu lesem, během které děti plní na stanovištích různé pohádkové úkoly. Začátek a cíl je v Mateřské škole Milín. Tato akce se koná obrok tzn. v r. 2020, 2022...

Pochod malých broučků (polovina listopadu) - v r. 2018 byl 21. ročník
Děti v kostýmech různých broučků a s nějakým světélkem (lampion, baterka, prskavka…) se v podvečerních hodinách shromáždí před knihovnou. Společně pak různými ulicemi Milínem a vrátí se zpět ke knihovně. V cíli je čeká teplý čaj a malá odměna.

Kde získat bližší informace?
Patronem je Knihovna Dr. E. Bořického Milín. Telefon: 318 691 414, e-mail: knihovnaebm@volny.cz, nebo vysokadana@seznam.cz
Spolek Pohádka je registrován u rejstříkové soudu pod IČ: 67673422, spolek má své stránky na facebooku: Spolek Pohádka 

Pohádkový les 2020

Věříme tomu, že situace v naší zemi se bude vyvíjet příznivě a budeme se moci společně zúčastnit chystané akce Pohádkový les, která je naplánována na sobotu 13. června 2020.

Zatím jsou na pořadu přípravné práce a jednou z nich je i setkání organizátorů a lidí, kteří jsou ochotni pomoci při akci samotné. Hlavně potřebujeme obsadit pohádková stanoviště. Máme již několik zájemců, ale je to zatím nedostatečný počet. Kdo by měl chuť převléci se do pohádkového kostýmu a účinkovat na stanovišti, kontaktujte prosím knihovnu (318 691 414, e-mail: knihovnamilin@volny.cz).

Pracovní schůzka je naplánována na středu 15. dubna 2020 od 17 hodin v přízemí knihovny. Kdyby došlo ke změně, budeme informace uveřejňovat na webu Milína.