Obsah

Informace o spolku

Spolek Za Komíny vznikl v srpnu r. 2005 (tehdy jako očanské sdružení, které se dle zákona přetransformovalo ve spolek k 31. 12. 2016). Jeho cílem je nabídnout dětem z Milína a okolí smysluplné využití volného času.

Spolek má své sídlo v ulici 11. května 385 (naproti dvěma pivovarským komínům, odtud název "Za Komíny"). Zanedbanou budovu díky získanému grantu opravila Obec Milín na Centrum volného času. Budova byla slavnostně otevřena 30. listopadu 2011. 

Kdo stál u založení:
Bc. Petra Zemanová, Vladimír Vojáček, Dana Reiterová, Bohuslav Richter, Jitka Slancová, Vojtěch Zeman.

Současní členové:
Volné sdružení, které má podle stanov zvolený výbor. V současnosti jsou členy výboru: Bc. Petra Zemanová, Jitka Jahodová (dříve Slancová) a Dana Reiterová.

Jaké akce sdružení pořádá:
Se vznikem budovy Centra volnočasových aktivit Milín (CVA), na jehož adrese sídlí spolek od prvopočátku, se akce pořádají ve spolupráci s Knihovnou Dr. E. Bořického. Jedná se např. o: Hromničky, Pochod čarodějnic a různé příležitostné akce. Spolek je spolupořadatelem i větších akcí, např. Příměstských táborů, jejichž výchozím místem je právě budova CVA.


Kde je možné získat více informací:
V milínské knihovně – telefon: 318 691 414, mobil: 737 076 639, e-mail: knihovna@milin.cz 
IČO spolku: 27010937

Projekt „Mobilní pódium pro spolkovou činnost Milín“

je spolufinancován Evropskou unií.

povinná publicita

mobilní pódium

mobilní pódium za hřištěm  

MASPRV

EU