Obsah

Oslava 60. výročí základní školy 2019

Typ: ostatní
Oslava 60. výročí základní školy 2019 1 15. listopadu 2019 se v ZŠ Milín konal slavnostní akt zasvěcený 60. výročí vzniku nové milínské školy v r. 1959. K tomuto výročí se uskutečnil „Den otevřených dveří“.
Níže najdete články od kronikáře a ředitele školy. (Oba otištěné v prosincovém Milínském zpravodaji.)

Účastníci akce měli možnost posoudit velké přeměny naší školy v rozmezí let 1959 – 2019. Bohatý program zasluhuje ocenění a poděkování organizátorům z celé školy. Vedle technické proměny areálu školy mohli účastníci při prohlídce vidět i historické dokumenty v expozici s fotografiemi z dávných let žáků i pedagogů…

Pro paměť všem, kteří školu v současnosti navštěvují, pedagogům a budoucím generacím připomínám historické osobnosti, jejichž působení v Milíně je propojeno již s učitelským rodem Bořických (od poč. 18. st.) Z období prvé poloviny 20. století si zasluhuje vzpomenout generaci ředitelů školy, na jejichž působení máme mnozí ještě dávné vzpomínky. Všichni zasluhují poděkování za naše vzdělání...    

V období 1. republiky – až do 60. let 20. století – byl ředitelem Antonín Hejnic. Zažil konec republiky, protektorát a dobu poválečnou. Významnou osobností byl odborný učitel Josef Valenta – jeho život skončil v koncentračním táboře 14. 2. 1945.

V té době mnoho let působila na škole také paní učitelka Marie Hájková. Tyto tři osobnosti školy patří mezi první kronikáře městečka Milín. Z jejich Pamětí vychází také zkušenost ve zpracování dějin Milína současného kronikáře. A. Hejnice vystřídal ve funkci ředitele školy František Salivar, v 70. letech František Mařík a Václav Broum.

Po dobu vzpomínaných šedesáti let se další pedagogický sbor a jeho ředitelé podíleli na výchově současné nové generace, která se svými znalostmi ze školy milínské nyní dává našemu životu nové naděje na lepší zítřky.

Jiří Vostarek, kronikář Milína

 

Milínská škola oslavila výročí 60 let bohatým programem

V roce 1959 se prvním žákům otevřela v Milíně nová budova školy. Tehdy ještě nestála tělocvična ani budoucí přístavba s jídelnou, zato v prostoru za školou již záhy stály vyhlášené vytápěné skleníky a v jednom z nich zajímavě řešená přírodovědná učebna. Jeden z těchto skleníků bylo již před lety nevyhnutelné strhnout, druhý se ale i se zmíněnou učebnou dočkal v letošním roce kompletní rekonstrukce. I přibližně 40 let stará tělocvična prošla před čtyřmi lety rozsáhlou modernizací, v podkroví školy zase v rámci poslední veliké investiční akce vzniklo pět nových učeben a kabinetů. Kromě školní družiny můžou od letoška starší děti naplno využívat nový školní klub vzniklý v suterénu školy. Pozemek školní zahrady se začal měnit v ekologický park s jezírkem odkazujícím na naše partnerství s italským Valle di Ledro a jeho potenciál už může dovršit snad „pouze“ zamýšlená stavba kvalitního sportoviště. O existenci školní hvězdárny již není třeba v Milínském zpravodaji psát, neboť je na střeše školy dobře viditelná.

Významné výročí školy nás vybídlo k uspořádání dne otevřených dveří. Mezi pozvanými hosty nechyběli reprezentanti obce jako zřizovatele, školská rada, bývalí ředitelé školy, starostové okolních obcí i zástupci partnerských a spřátelených škol. Radost jsme však měli z každého návštěvníka, mladšího i staršího, který v pátek 15. listopadu 2019 do školy zavítal a zažil kousek slavnostní a uvolněné atmosféry, jež zde zavládla. Dveře byly v tento den otevřeny opravdu každému. A k našemu nefalšovanému překvapení si k nám našel cestu i jeden zcela výjimečný host. Se vší úctou ke všem návštěvníkům, kterých byly bezesporu stovky, se zmíním o „tvoru“, jenž přijel s tiskovým mluvčím Astronomického ústavu AV ČR Pavlem Suchanem. Při slavnostním zahájení v sálku školy nám pan Suchan představil plyšového Krtečka, který opakovaně doprovodil amerického astronauta A. Feustela při jeho cestách do vesmíru. Pokud není zrovna v kosmické raketě nebo někde na návštěvě jako u nás v Milíně, „bydlí“ tento Krteček na velvyslanectví USA v Praze.

Na stránky tohoto Zpravodaje se nevejde výčet aktivit a zážitků, které návštěvníci naší školy mohli vyzkoušet a zažít. A hlavně mi nejde slovy popsat atmosféra, která se tu vytvořila. Snad to přiložené fotografie dokážou lépe. Co ale vyjádřit dokážu, jsou upřímné díky všem lidem, kteří neustále přispívají k tomu, že se v naší škole daří mnoho dobrého. Děkuji zaměstnancům za svědomitou práci vykonávanou s úsměvem, zřizovateli za usilovnou podporu, partnerům školy za spolupráci a rodičům za vedení jejich dětí a za konstruktivní přístup při hledání společné cesty s učiteli a vychovateli.

A protože opět po roce nastává čas adventní a blíží se Vánoce, přeji všem čtenářům poklidné a hluboké prožití tohoto magického období. A pokud někomu pohasíná životní jiskra, aby ji nová naděje svým silným dechem rozfoukala a nenechala ji zhasnout.

Pavel Kopecký, ředitel školy

 

 


Vytvořeno: 28. 11. 2019
Poslední aktualizace: 29. 11. 2019 14:19
Autor: Správce Webu