Obsah

Ohlédnutí za akcemi

V této rubrice najdete stručné zprávy z kulturních, sportovních a společenských akcí, které se konaly v Milíně a osadách v průběhu roku. Většina příspěvků je zveřejněna také v Milínském zpravodaji.

milin_akce

Zprávy

první předchozí
ze 8
poslední

#

Oslava MDŽ 2020

V neděli 8. března 2020 se v odpoledních až večerních hodinách konala oslava Mezinárodního dne žen, kterou pro místní připravila Kulturní komise obce Milín. celý text

ostatní | 27. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Setkání (osmé) mezi knihami 2020

Osmé setkání mezi knihami bylo naplánováno a i přes chyby v datech se uskutečnilo 28. února 2020 v podvečerních hodinách. celý text

ostatní | 27. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Besedy v knihovně s žáky ZŠ 2020

Besedy s autorkami Klárou Smolíkovou a Markétou Harasimovou pořádala knihovna v rámci Března měsíce čtenářů (knih) pro žáky základní školy Milín.
celý text

ostatní | 27. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Setkání (sedmé) mezi knihami 2020

Akce se konala u zapáleného krbu v oddělení pro dospělé čtenáře v pátek 24. ledna 2020. Příchozí tentokrát vítaly nejen knihovnice, ale i tóny linoucí se ze starého „kotoučáku“ (který opět překvapil svoji funkčností). celý text

ostatní | 28. 1. 2020 | Autor: Správce Webu

Vítání občánků 2020

V sobotu 11. ledna 2020 zažila obřadní síň na radnici v Milíně několik krásných životních událostí. celý text

ostatní | 28. 1. 2020 | Autor: Správce Webu

Tříkrálová sbírka 2020

Charita Příbram vybrala během Tříkrálové sbírky v Milíně a okolních obcích celkovou částku 65 531 Kč. Kasičky se otevíraly na OÚ Milín a o průběhu byl sepsán řádný zápis. Podrobnější informace o průběhu sbírky jsme si vyžádali u Charity Příbram. Zveřejníme v příštím čísle Zpravodaje.
celý text

ostatní | 28. 1. 2020 | Autor: Správce Webu
Živý betlém a betlémské světlo 2019 1

Živý betlém a betlémské světlo 2019

Večer 23. prosince 2019, těsně před Štědrým dnem, ožilo prostranství před knihovnou v Milíně při již tradiční akci Živý Betlém. I letos si mohlo několik desítek příchozích připomenout příběh o narození Ježíška, který ztvárnili Barbora Slámová (Marie), Šimon Žáček (moc hodný a krásný Ježíšek) a Petr Žáček (Josef). celý text

ostatní | 28. 1. 2020 | Autor: Správce Webu
Vánoční výstava 2019 1

Vánoční výstava 2019

V předsálí KD Milín uspořádala místní organizace Svazu tělesně postižených Vánoční výstavu, na které byly prezentovány vlastnoruční výrobky členů STP a kronikářovy betlémy. Akce se uskutečnila ve dnech 11. - 12. prosince 2019.
celý text

ostatní | 23. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
Nebe a peklo 2019 1

Nebe a peklo 2019

Peklo, peklo, peklíčko, je v něm teplo, teplíčko... V tom milínském tomu tak skutečně bylo! Ale také tam bylo živo, pára stoupala z kotlů, váha na hříchy se nezastavila a čerti jakbysmet... Napilno měl i Mikuláš s anděly za nebeskou branou. Zkrátka nefalšované Nebe a peklo nebo chcete-li, akce s dlouholetou tradicí, která se pořádá v Milíně v bývalém pivovaru. celý text

ostatní | 23. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
Zahájení adventu 2019 1

Zahájení adventu 2019

Akce se v Milíně uskutečnila v sobotu 30. listopadu 2019 v pozdních odpoledních až večerních hodinách. Nakoupit něco dekorativního nebo se občerstvit bylo možné u stánků již po 16. hodině. Hudební program na pódiu začal v 17 hodin úvodním slovem starosty Ing. Pavla Nekla a místostarosty Ing. Vladimíra Vojáčka, dále přáním a milými slovy MUDr. Renaty Pechalové, svého slova se ujal i Otec Ándrej a organizační informace ohledně soutěže o nejkrásněji ozdobený vánoční stromek podal za kulturní komisi Ing. Vladimír Srbek. celý text

ostatní | 23. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
Setkání v knihovně 1

Setkání v knihovně 2019

Pro některé ,,stabilní“ účastníky našich knihovnických setkání byl datum 22. listopadu 2019 trochu nečekaný (dozvěděli se o něm 6 min před zahájením), nicméně jejich (jeho) pohotová reakce – zařídit, co bylo doma třeba, popadnout něco na občerstvení a s malým zpožděním dorazit – sklidila poklonu od přítomných! Jak už to tak bývá, hledal se viník tohoto ,,neinformování“, a našel se! Jedna z knihovnic byla obviněna, že setkání záměrně zatajila. Zkrátka začali jsme vesele... celý text

ostatní | 23. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
Radost

Sbor Radost na návštěvách v regionu 2019

Milínský pěvecký sbor Radost se v roce 2019 podílel svými vystoupeními na mnoha akcích v obci, v regionu Milínska i mimo region. Sbor vystupoval na členských schůzích STP v Kulturním domě v Milíně, na konferencích Vlastenecké obce baráčnické v Příbrami, na setkání Českého klubu turistů v Příbrami, pro seniory v Mateřské školce v Příbrami, na setkání rodáků na Větrově, při Zahájení adventu v Milíně. celý text

ostatní | 23. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
Oslava 60. výročí základní školy 2019 1

Oslava 60. výročí základní školy 2019

15. listopadu 2019 se v ZŠ Milín konal slavnostní akt zasvěcený 60. výročí vzniku nové milínské školy v r. 1959. K tomuto výročí se uskutečnil „Den otevřených dveří“.
Níže najdete články od kronikáře a ředitele školy. (Oba otištěné v prosincovém Milínském zpravodaji.)
celý text

ostatní | 28. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
Pochod broučků 2019 1

Pochod broučků 2019

Pochod malých broučků, který pořádá Spolek Pohádka ve spolupráci s milínskou knihovnou, se letos uskutečnil již po 22. Za ty uplynulé roky se vyzkoušely různé obměny, ale nakonec se nejvíce osvědčil jednoduchý program, jehož hlavním smyslem je krátká procházka s rozsvícenými světélky. celý text

ostatní | 28. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
Vysazení lípy svobody 2019 1

Vysazení lípy svobody 2019

V pátek 25. října 2019 se v odpoledních hodinách sešlo poměrně velké množství občanů - členové zastupitelstva, kronikář, zástupci hasičů, základní i mateřské školy, dospělí i děti. Ptáte se proč? celý text

ostatní | 28. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
Setkání seniorů 2019 1

Setkání seniorů 2019

Ve středu dne 23. října 2019 se mnozí z nás zúčastnili setkání „SENIORŮ“. Konalo se v předsálí kina od 16 do 20 hodin. Pořadatelem byla Kulturní komise obce Milín. Zúčastnilo se asi 30 lidí. celý text

ostatní | 28. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Výstava paličkovaných krajek a koláží 2019

Mnozí z nás jsme dostali pozvánku nebo četli plakát o výstavě „Krajky Markéty Sloupové a koláže Stanislava Sloupa“. Tato se konala od 30. září 2019 v podkroví naší pěkné knihovny (Milín), a to až do konce listopadu 2019. Výstava byla velice zdařilá, byla ukázkou krásné ruční práce, dnes trochu opomíjené. Paní Sloupová se jí trvale věnuje; ovládá všechny ruční práce. celý text

ostatní | 8. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
Drakiáda 2019 1

Drakiáda 2019

V sobotu 19. října 2019 v odpoledních hodinách na louce za areálem MŠ Milín vítr téměř vůbec nefoukal. Přesto se někdo pokoušel draka dostat na oblohu. Ostatní se mohli vydovádět jinak a to na dračí stezce, kterou perfektně připravili oddíloví vedoucí z místní organizace skauta.
celý text

ostatní | 8. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
Podzimní setkání v přírodě 2019 1

Podzimní setkání v přírodě 2019

Toto setkání spojené s vypouštěním draků se konalo v neděli 13. října 2019 u Památníku na Slivici. Akci pořádalo MC Milínek a můžeme konstatovat, že byla hodně vydařená, navzdory tomu, že vítr foukal jen trochu.

celý text

ostatní | 8. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Rybářské závody na Bahně 2019

V sobotu 12. října 2019 se konaly tradiční dětské rybářské závody. Z této akce bohužel nemáme žádnou fotodokumentaci; kdyby někdo zaslal do knihovny (mailem) pár fotek, rádi je zveřejníme. celý text

ostatní | 8. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Noc v knihovně 2019

Tato každoroční akce se konala z pátku 11. října na sobotu 12. října 2019. Účastnila se jí většina žáků 2. třídy ZŠ Milín s pedagogickým dozorem (třídní učitelky). Večerní procházka po obci byla plná nejen tmy, ale i úkolů a dobrodružství. Téma této ,,bojovky" - cesta kolem světa“, po jejímž absolvování usínaly děti unavené a spokojené. Na závěr je potřeba dodat, že všichni všechno úspěšně zvládli. celý text

ostatní | 8. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
Zadními vrátky do muzea

Příměstské tábory 2019

Na celém území Místní akční skupiny Podbrdsko úspěšně probíhají v letních měsících příměstské tábory pro naše děti a jako podpora rodičů, kteří potřebují chodit do zaměstnání. Podpořeni jsou žadatelé z řad neziskových organizací, škol a obcí. Tematicky jsou tábory velmi kreativní a hojně navštěvované. celý text

ostatní | 27. 9. 2019 | Autor: Knihovna správce
Výtvory dětí

Street art v Milíně 2019

Příměstský tábor pořádaný v rámci MAS Podbrdsko ve spolupráci obce Milín s několika pedagogy ZUŠ J. J. Ryby Rožmitál p. T. loni stvořil skvělý animovaný film Naši Italové. celý text

ostatní | 4. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
Fotbaloví veteráni

Oslavy 100 let milínského fotbalu

V sobotu 22. června 2019 oslavil fotbalový klub TJ Ligmet Milín z.s. 100 let své existence. Po celý den probíhala přátelská fotbalová utkání mládežnických týmů a své utkání sehrálo i A mužstvo dospělých. celý text

ostatní | 1. 7. 2019 | Autor: Knihovna správce
Čtení příběhu

ALKA v knihovně 2019

Na úterý 18. června 2019 si zaměstnanci ALKY Příbram domluvili návštěvu v milínské knihovně, které se zúčastnili se skupinkou svých klientů. celý text

ostatní | 1. 7. 2019 | Autor: Knihovna správce
Čtení pohádky

Pasování na čtenáře 2019

Proč by nové čtenáře nemohl pasovat zlý pes? Přesněji pes z pohádkové knížky; k těm přeci mají začínající čtenáři blízko! Aby úvodní věty byly srozumitelné i těm, kteří se pasování neúčastnili, přidáme něco navíc.
celý text

ostatní | 1. 7. 2019 | Autor: Knihovna správce
Cvičený papoušek

Dětský den 2019

Mateřské centrum Milínek se ujalo organizace akce na oslavu Mezinárodního dne dětí. Ve spolupráci s Knihovnou Dr. E. Bořického byla zorganizována v neděli 9. června 2019 velkolepá oslava na zahradě Centra volnočasových aktivit Milín. celý text

ostatní | 1. 7. 2019 | Autor: Knihovna správce
Účastníci pochodu

30. ročník Pochodu Milínskem

Účast v roce 2019: 158 lidí, 12 psů a jeden kůň. Dík patří všem účastníkům, oběma bývalým kolegyním (Macháčkové a Křížkové) za práci na startu, při čemž druhá jmenovaná obstarala i technické záležitosti (popisy tras, botičky). celý text

ostatní | 1. 7. 2019 | Autor: Knihovna správce
Akce se konala ve 2. patře CVA

Návštěva seniorů z knihovnické branže 2019

Ve středu 29. května 2019 zůstala vrata knihovny pro běžné čtenáře a návštěvníky zavřená. Důvod? Tento den se dovnitř dostali jen ti protekční a těmi byli ,,seniorští knihovníci“ z celé ČR. Bývalí knihovníci byli v našem regionu na třídenním setkání, okořeněném poznáváním příbramského regionu.
celý text

ostatní | 1. 7. 2019 | Autor: Knihovna správce
Slivický kostel

Poutníci na Makové 2019

V sobotu dopoledne 1. června 2019 se na Makové uskutečnilo setkání s našimi přáteli z Mladé Vožice od Tábora. Vedl je jejich duchovní správce P. Jaroslav Karas, který v naší farnosti Slivice působil v letech 1994 až 2004. celý text

ostatní | 1. 7. 2019 | Autor: Knihovna správce
první předchozí
ze 8
poslední