Obsah

Milínský zpravodaj

Periodický tisk územního samosprávného celku pro obec Milín (včetně osad). V tištěné podobě vychází nejpozději do 2. pracovního dne v měsíci, vydává se jako měsíčník, o letních prázdninách jako dvojměsíčník. Vydává Obec Milín (IČ: 00242730), 11. května 27, 262 31 Milín a Knihovna Dr. E. Bořického Milín - sídlo redakce. Telefon: 318 691 414, 737 076 639, e-mail: zpravodaj@knihovnamilin.cz. Cena: 11 Kč černobílý tisk, 17 Kč barevný tisk. Možno zdarma stáhnout v elektronické podobě. Vydávání schváleno pod číslem: MK ČR E11721

Příspěvky zasílejte do redakce pouze v elektronické podobě. Větší množství fotografií než 2 ks nutno posílat v nezmenšené velikosti přes http://uschovna.cz.

Zveřejnění příspěvků není vymahatelné. Redakce si vyhrazuje právo v textu provádět úpravy a krátit rozsah, příp. rozdělit delší příspěvek do seriálu.

Podmínky inzerce: Ceník inzerce

Předplatné Zpravodaje na rok 2020 můžete uhradit od 1. listopadu do 16. prosince 2019 v milínské knihovně. Roční předplatné černobílého Zpravodaje - 121 Kč, barevného 187 Kč.

2019

Adventní dvojist akcí (fialový) 2019 Staženo: 14x | 02.12.2019

Prosinec 2019 Staženo: 80x | 29.11.2019

Listopad 2019 Staženo: 159x | 01.11.2019

SOS MAS Podbrdsko - odkaz na článek v listopadovém MZ Staženo: 32x | 25.10.2019

Říjen 2019 Staženo: 241x | 27.09.2019

Září 2019 Staženo: 222x | 30.08.2019

Děkovný dopis po uzávěrce Staženo: 158x | 10.07.2019

Červenec a srpen 2019 Staženo: 240x | 01.07.2019

Co se nevešlo do prázdninového dvojčísla 2019 Staženo: 125x | 01.07.2019

Červen 2019 Staženo: 283x | 30.05.2019

Co se nevešlo do červnového čísla 2019 Staženo: 152x | 01.07.2019

Květen 2019 Staženo: 332x | 29.04.2019

Duben 2019 Staženo: 349x | 28.03.2019

Březen 2019 Staženo: 478x | 25.02.2019

Únor 2019 Staženo: 491x | 28.01.2019

Leden 2019 Staženo: 588x | 21.12.2018

Titulní listy Milínského zpravodaje (1992 - 2009)

Výběr z kreseb (1992 - 2009) Staženo: 38x | 30.08.2019

Rébusy k vyluštění (1992 - 2009) Staženo: 34x | 30.08.2019

Titulní listy - 6. svazek (2007 - 2009) Staženo: 30x | 30.08.2019

Titulní listy - 5. svazek (2004 - 2006) Staženo: 31x | 30.08.2019

Stránka