Obsah

Milínský zpravodaj

Periodický tisk územního samosprávného celku pro obec Milín (včetně osad). V tištěné podobě vychází nejpozději do 2. pracovního dne v měsíci, vydává se jako měsíčník, o letních prázdninách jako dvojměsíčník. Vydává Obec Milín (IČ: 00242730), 11. května 27, 262 31 Milín a Knihovna Dr. E. Bořického Milín - sídlo redakce. Telefon: 318 691 414, 737 076 639, e-mail: knihovnamilin@volny.cz. Cena: 11 Kč černobílý tisk, 17 Kč barevný tisk. Možno zdarma stáhnout v elektronické podobě. Vydávání schváleno pod číslem: MK ČR E11721

Příspěvky zasílejte do redakce pouze v elektronické podobě. Větší množství fotografií než 2 ks nutno posílat v nezmenšené velikosti přes http://uschovna.cz.

Zveřejnění příspěvků není vymahatelné. Redakce si vyhrazuje právo v textu provádět úpravy a krátit rozsah, příp. rozdělit delší příspěvek do seriálu.

Podmínky inzerce: Ceník inzerce

Pro milovníky historie

jsme připravili přehled různých zajímavých článků, které vycházely v Milínském zpravodaji od r. 1978. V přehledu jsou pouze názvy článků, autoři, téma, klíčové slovo, dále číslo, rok a strana. V knihovně jsou pak k dispozici - pouze prezenčně (neodnáší se domů) všechny svázané ročníky Milínského zpravodaje. Případný článek, o něž byste měli zájem, je pak možno si nechat okopírovat. Tabulku si můžete stáhnout - viz níže.

2020

Červenec a srpen 2020 Staženo: 74x | 30.06.2020

Červen 2020 Staženo: 186x | 27.05.2020

Květen 2020 Staženo: 233x | 30.04.2020

ZŠ Milín v dubnu a zápisy do 1. třídy Staženo: 40x | 31.03.2020

Duben 2020 Staženo: 344x | 24.03.2020

Březen 2020 Staženo: 303x | 26.02.2020

Únor 2020 Staženo: 321x | 28.01.2020

Opravený jízdní řád (PB - Milín) Staženo: 77x | 06.01.2020

Leden 2020 Staženo: 262x | 23.12.2019

Přehled článků od r. 1978

Přehled článků v tabulce excel Staženo: 7x | 24.06.2020

2019

Adventní dvojist akcí (fialový) 2019 Staženo: 94x | 02.12.2019

Prosinec 2019 Staženo: 218x | 29.11.2019

Listopad 2019 Staženo: 218x | 01.11.2019

SOS MAS Podbrdsko - odkaz na článek v listopadovém MZ Staženo: 68x | 25.10.2019

Říjen 2019 Staženo: 306x | 27.09.2019

Září 2019 Staženo: 320x | 30.08.2019

Děkovný dopis po uzávěrce Staženo: 196x | 10.07.2019

Červenec a srpen 2019 Staženo: 311x | 01.07.2019

Co se nevešlo do prázdninového dvojčísla 2019 Staženo: 157x | 01.07.2019

Červen 2019 Staženo: 388x | 30.05.2019

Stránka