Obsah

Milínský zpravodaj

Periodický tisk územního samosprávného celku pro obec Milín (včetně osad). V tištěné podobě vychází nejpozději do 2. pracovního dne v měsíci, vydává se jako měsíčník, o letních prázdninách jako dvojměsíčník. Vydává Obec Milín (IČ: 00242730), 11. května 27, 262 31 Milín a Knihovna Dr. E. Bořického Milín - sídlo redakce. Telefon: 318 691 414, 737 076 639, e-mail: zpravodaj@knihovnamilin.cz. Cena: 11 Kč černobílý tisk, 17 Kč barevný tisk. Možno zdarma stáhnout v elektronické podobě. Vydávání schváleno pod číslem: MK ČR E11721

Příspěvky zasílejte do redakce pouze v elektronické podobě. Větší množství fotografií než 2 ks nutno posílat v nezmenšené velikosti přes http://uschovna.cz.

Zveřejnění příspěvků není vymahatelné. Redakce si vyhrazuje právo v textu provádět úpravy a krátit rozsah, příp. rozdělit delší příspěvek do seriálu.

Podmínky inzerce: Ceník inzerce

2019

Říjen 2019 Staženo: 137x | 27.09.2019

Září 2019 Staženo: 185x | 30.08.2019

Děkovný dopis po uzávěrce Staženo: 141x | 10.07.2019

Červenec a srpen 2019 Staženo: 218x | 01.07.2019

Co se nevešlo do prázdninového dvojčísla 2019 Staženo: 112x | 01.07.2019

Červen 2019 Staženo: 251x | 30.05.2019

Co se nevešlo do červnového čísla 2019 Staženo: 139x | 01.07.2019

Květen 2019 Staženo: 313x | 29.04.2019

Duben 2019 Staženo: 311x | 28.03.2019

Březen 2019 Staženo: 459x | 25.02.2019

Únor 2019 Staženo: 465x | 28.01.2019

Leden 2019 Staženo: 509x | 21.12.2018

Titulní listy Milínského zpravodaje (1992 - 2009)

Výběr z kreseb (1992 - 2009) Staženo: 24x | 30.08.2019

Rébusy k vyluštění (1992 - 2009) Staženo: 17x | 30.08.2019

Titulní listy - 6. svazek (2007 - 2009) Staženo: 16x | 30.08.2019

Titulní listy - 5. svazek (2004 - 2006) Staženo: 19x | 30.08.2019

Titulní listy - 4. svazek (2001 - 2003) Staženo: 16x | 30.08.2019

Titulní listy - 3. svazek (1998 - 2000) Staženo: 17x | 30.08.2019

Titulní listy - 2. svazek (1995 - 1997) Staženo: 17x | 30.08.2019

Titulní listy - 1. svazek (1992 - 1994) Staženo: 20x | 30.08.2019

Stránka