Obsah

Milínský zpravodaj

Periodický tisk územního samosprávného celku pro obec Milín (včetně osad). V tištěné podobě vychází nejpozději do 2. pracovního dne v měsíci, vydává se jako měsíčník, o letních prázdninách jako dvojměsíčník. Vydává Obec Milín (IČ: 00242730), 11. května 27, 262 31 Milín a Knihovna Dr. E. Bořického Milín - sídlo redakce. Telefon: 318 691 414, 737 076 639, e-mail: zpravodaj@knihovnamilin.cz. Cena: 11 Kč černobílý tisk, 17 Kč barevný tisk. Možno zdarma stáhnout v elektronické podobě. Vydávání schváleno pod číslem: MK ČR E11721

Příspěvky zasílejte do redakce pouze v elektronické podobě. Větší množství fotografií než 2 ks nutno posílat v nezmenšené velikosti přes http://uschovna.cz.

Zveřejnění příspěvků není vymahatelné. Redakce si vyhrazuje právo v textu provádět úpravy a krátit rozsah, příp. rozdělit delší příspěvek do seriálu.

Podmínky inzerce: Ceník inzerce

2019

Děkovný dopis po uzávěrce Staženo: 84x | 10.07.2019

Červenec a srpen 2019 Staženo: 179x | 01.07.2019

Co se nevešlo do prázdninového dvojčísla 2019 Staženo: 93x | 01.07.2019

Červen 2019 Staženo: 217x | 30.05.2019

Co se nevešlo do červnového čísla 2019 Staženo: 125x | 01.07.2019

Květen 2019 Staženo: 295x | 29.04.2019

Duben 2019 Staženo: 285x | 28.03.2019

Březen 2019 Staženo: 427x | 25.02.2019

Únor 2019 Staženo: 428x | 28.01.2019

Leden 2019 Staženo: 473x | 21.12.2018

2018

Prosinec 2018 Staženo: 387x | 23.11.2018

Dvojlist adventních, vánočních a povánočních akcí 2018 Staženo: 178x | 01.07.2019

Předplatné Zpravodaje na r. 2019 Staženo: 97x | 08.11.2018

Listopad 2018 Staženo: 456x | 29.10.2018

Říjen 2018 Staženo: 388x | 05.10.2018

Září 2018 Staženo: 548x | 01.09.2018

Červenec a srpen 2018 Staženo: 497x | 29.06.2018

Co se nevešlo do prázdninového dvojčísla 2018 Staženo: 162x | 01.07.2019

Červen 2018 Staženo: 417x | 28.05.2018

Co se nevešlo do červnového čísla 2018 Staženo: 174x | 01.07.2019

Stránka