Obsah

Milínský zpravodaj

Periodický tisk územního samosprávného celku pro obec Milín (včetně osad). V tištěné podobě vychází nejpozději do 2. pracovního dne v měsíci, vydává se jako měsíčník, o letních prázdninách jako dvojměsíčník. Vydává Obec Milín (IČ: 00242730), 11. května 27, 262 31 Milín a Knihovna Dr. E. Bořického Milín - sídlo redakce. Telefon: 318 691 414, 737 076 639, e-mail: zpravodaj@knihovnamilin.cz. Cena: 11 Kč černobílý tisk, 17 Kč barevný tisk. Možno zdarma stáhnout v elektronické podobě. Vydávání schváleno pod číslem: MK ČR E11721

Příspěvky zasílejte do redakce pouze v elektronické podobě. Větší množství fotografií než 2 ks nutno posílat v nezmenšené velikosti přes http://uschovna.cz.

Zveřejnění příspěvků není vymahatelné. Redakce si vyhrazuje právo v textu provádět úpravy a krátit rozsah, příp. rozdělit delší příspěvek do seriálu.

Podmínky inzerce: Ceník inzerce

2019

Únor 2019 Staženo: 229x | 28.01.2019

Leden 2019 Staženo: 261x | 21.12.2018

2018

Prosinec 2018 Staženo: 268x | 23.11.2018

Dvojlist adventních, vánočních a povánočních akcí Staženo: 113x | 22.11.2018

Předplatné Zpravodaje na r. 2019 Staženo: 42x | 08.11.2018

Listopad 2018 Staženo: 298x | 29.10.2018

Říjen 2018 Staženo: 292x | 05.10.2018

Září 2018 Staženo: 423x | 01.09.2018

Červenec a srpen 2018 Staženo: 361x | 29.06.2018

Co se nevešlo do prázdninového dvojčísla Staženo: 100x | 29.06.2018

Červen 2018 Staženo: 285x | 28.05.2018

Co se nevešlo do červnového Zpravodaje Staženo: 99x | 25.05.2018

Co se nevešlo do květnového Zpravodaje Staženo: 109x | 27.04.2018

Květen 2018 Staženo: 357x | 02.05.2018

Duben 2018 Staženo: 290x | 05.04.2018

Březen 2018 Staženo: 402x | 26.02.2018

Únor 2018 Staženo: 409x | 29.01.2018

Leden 2018 Staženo: 683x | 28.12.2017

2017

Prosinec 2017 Staženo: 362x | 05.03.2018

Leden 2017 Staženo: 216x | 18.11.2017

Stránka