Obsah

Milínský zpravodaj

Periodický tisk územního samosprávného celku pro obec Milín (včetně osad). V tištěné podobě vychází nejpozději do 2. pracovního dne v měsíci, vydává se jako měsíčník, o letních prázdninách jako dvojměsíčník. Vydává Obec Milín (IČ: 00242730), 11. května 27, 262 31 Milín a Knihovna Dr. E. Bořického Milín - sídlo redakce. Telefon: 318 691 414, 737 076 639, e-mail: zpravodaj@knihovnamilin.cz. Cena: 11 Kč černobílý tisk, 17 Kč barevný tisk. Možno zdarma stáhnout v elektronické podobě. Vydávání schváleno pod číslem: MK ČR E11721

Příspěvky zasílejte do redakce pouze v elektronické podobě. Větší množství fotografií než 2 ks nutno posílat v nezmenšené velikosti přes http://uschovna.cz.

Zveřejnění příspěvků není vymahatelné. Redakce si vyhrazuje právo v textu provádět úpravy a krátit rozsah, příp. rozdělit delší příspěvek do seriálu.

Podmínky inzerce: Ceník inzerce

2018

Prosinec 2018 Staženo: 159x | 23.11.2018

Dvojlist adventních, vánočních a povánočních akcí Staženo: 71x | 22.11.2018

Předplatné Zpravodaje na r. 2019 Staženo: 20x | 08.11.2018

Listopad 2018 Staženo: 232x | 29.10.2018

Říjen 2018 Staženo: 249x | 05.10.2018

Září 2018 Staženo: 375x | 01.09.2018

Červenec a srpen 2018 Staženo: 301x | 29.06.2018

Co se nevešlo do prázdninového dvojčísla Staženo: 80x | 29.06.2018

Červen 2018 Staženo: 242x | 28.05.2018

Co se nevešlo do červnového Zpravodaje Staženo: 76x | 25.05.2018

Co se nevešlo do květnového Zpravodaje Staženo: 88x | 27.04.2018

Květen 2018 Staženo: 323x | 02.05.2018

Duben 2018 Staženo: 252x | 05.04.2018

Březen 2018 Staženo: 346x | 26.02.2018

Únor 2018 Staženo: 355x | 29.01.2018

Leden 2018 Staženo: 620x | 28.12.2017

2017

Prosinec 2017 Staženo: 275x | 05.03.2018

Leden 2017 Staženo: 179x | 18.11.2017

Únor 2017 Staženo: 158x | 18.11.2017

Březen 2017 Staženo: 192x | 18.11.2017

Stránka