Obsah

Milínský zpravodaj

Periodický tisk územního samosprávného celku pro obec Milín (včetně osad). V tištěné podobě vychází nejpozději do 2. pracovního dne v měsíci, vydává se jako měsíčník, o letních prázdninách jako dvojměsíčník. Vydává Obec Milín (IČ: 00242730), 11. května 27, 262 31 Milín a Knihovna Dr. E. Bořického Milín - sídlo redakce. Telefon: 318 691 414, 737 076 639, e-mail: zpravodaj@knihovnamilin.cz. Cena: 11 Kč černobílý tisk, 17 Kč barevný tisk. Možno zdarma stáhnout v elektronické podobě. Vydávání schváleno pod číslem: MK ČR E11721

Příspěvky zasílejte do redakce pouze v elektronické podobě. Větší množství fotografií než 2 ks nutno posílat v nezmenšené velikosti přes http://uschovna.cz.

Zveřejnění příspěvků není vymahatelné. Redakce si vyhrazuje právo v textu provádět úpravy a krátit rozsah, příp. rozdělit delší příspěvek do seriálu.

Podmínky inzerce: Ceník inzerce

 

2020

Duben 2020 Staženo: 115x | 24.03.2020

Březen 2020 Staženo: 238x | 26.02.2020

Únor 2020 Staženo: 257x | 28.01.2020

Opravený jízdní řád (PB - Milín) Staženo: 53x | 06.01.2020

Leden 2020 Staženo: 228x | 23.12.2019

2019

Adventní dvojist akcí (fialový) 2019 Staženo: 75x | 02.12.2019

Prosinec 2019 Staženo: 193x | 29.11.2019

Listopad 2019 Staženo: 202x | 01.11.2019

SOS MAS Podbrdsko - odkaz na článek v listopadovém MZ Staženo: 53x | 25.10.2019

Říjen 2019 Staženo: 280x | 27.09.2019

Září 2019 Staženo: 278x | 30.08.2019

Děkovný dopis po uzávěrce Staženo: 179x | 10.07.2019

Červenec a srpen 2019 Staženo: 271x | 01.07.2019

Co se nevešlo do prázdninového dvojčísla 2019 Staženo: 143x | 01.07.2019

Červen 2019 Staženo: 337x | 30.05.2019

Co se nevešlo do červnového čísla 2019 Staženo: 178x | 01.07.2019

Květen 2019 Staženo: 367x | 29.04.2019

Duben 2019 Staženo: 378x | 28.03.2019

Březen 2019 Staženo: 530x | 25.02.2019

Únor 2019 Staženo: 544x | 28.01.2019

Stránka