Obsah

Milínský zpravodaj

Periodický tisk územního samosprávného celku pro obec Milín (včetně osad). V tištěné podobě vychází nejpozději do 2. pracovního dne v měsíci, vydává se jako měsíčník, o letních prázdninách jako dvojměsíčník. Vydává Obec Milín (IČ: 00242730), 11. května 27, 262 31 Milín a Knihovna Dr. E. Bořického Milín - sídlo redakce. Telefon: 318 691 414, 737 076 639, e-mail: zpravodaj@knihovnamilin.cz. Cena: 11 Kč černobílý tisk, 17 Kč barevný tisk. Možno zdarma stáhnout v elektronické podobě. Vydávání schváleno pod číslem: MK ČR E11721

Příspěvky zasílejte do redakce pouze v elektronické podobě. Větší množství fotografií než 2 ks nutno posílat v nezmenšené velikosti přes http://uschovna.cz.

Zveřejnění příspěvků není vymahatelné. Redakce si vyhrazuje právo v textu provádět úpravy a krátit rozsah, příp. rozdělit delší příspěvek do seriálu.

Podmínky inzerce: Ceník inzerce

2013

Květen 2013 Staženo: 126x | 18.11.2017

Příloha květnového čísla - Poslední výstřely (rozhlasový pořad) Staženo: 78x | 18.11.2017

Červen 2013 Staženo: 141x | 18.11.2017

Červenec a srpen 201 Staženo: 210x | 18.11.2017

Září 2013 Staženo: 124x | 18.11.2017

Říjen 2013 Staženo: 164x | 18.11.2017

Listopad 2013 Staženo: 201x | 18.11.2017

Prosinec 2013 Staženo: 154x | 18.11.2017

Adventní dvojlist akcí 2013 Staženo: 154x | 18.11.2017

2012

Leden 2012 Staženo: 110x | 18.11.2017

Únor 2012 Staženo: 141x | 18.11.2017

Březen 2012 Staženo: 143x | 18.11.2017

Duben 2012 Staženo: 184x | 18.11.2017

Květen 2012 Staženo: 214x | 18.11.2017

Červen 2012 Staženo: 143x | 18.11.2017

Červenec - srpen 2012 Staženo: 183x | 18.11.2017

Září 2012 Staženo: 260x | 18.11.2017

Říjen 2012 Staženo: 201x | 18.11.2017

Listopad 2012 Staženo: 124x | 18.11.2017

Prosinec 2012 Staženo: 137x | 18.11.2017

Stránka