Obsah

BĚH NADĚJE 2012

S koncem léta (20. září 2012) a s počasím objednaným na míru sportovním výkonům proběhl v Milíně další ročník Běhu naděje. Účelem akce je absolvovat předepsanou trať (udělat něco pro své zdraví), získat od účastníků finanční příspěvky (peníze putují na výzkum rakoviny), vyjádření solidarity s nemocnými a v neposlední řadě celou akci můžeme považovat i za preventivní - pravidelným pohybem a správnou životosprávou udělat něco pro své zdraví a předcházet onkologickým i ostatním civilizačním onemocněním.