Obsah

Ohlédnutí za akcemi

V této rubrice najdete stručné zprávy z kulturních, sportovních a společenských akcí, které se konaly v Milíně a osadách v průběhu roku. Většina příspěvků je zveřejněna také v Milínském zpravodaji.

milin_akce

Zprávy

první
ze 9
poslední

Pasování

Pasování na čtenáře 2021

S ročním zpožděním se nám konečně podařilo Pasování čtenářů v knihovně. celý text

ostatní | 24. 5. 2021 | Autor: Správce Webu
Tříkrálová sbírka 2021 1

Tříkrálová sbírka 2021

Po rozpečetění pokladniček na OÚ Milín byla oznámena celková částka, která byla vybrána v Milíně a okolí. Činí 6 303 Kč. Tentokrát nemohla chodit žádná tříkrálová družina dětí, přesto se našli ochotní dárci, kterým tímto děkujeme.
celý text

ostatní | 29. 1. 2021 | Autor: Správce Webu
Betlémské světla 2020 1

Betlémské světla 2020

Den před Štědrým den, tj. 23. prosince 2020, uspořádali V Milíně místní skauti v areálu před knihovnou akci - rozdávání betlémského světla. Situace nedovolovala realizovat další program (živý betlém, zpívání koled...). Zájemců bylo poměrně dost, každý si mohl světlo odnést do svého domova. celý text

ostatní | 29. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

Den otevřených dveří MC Milínek 2020

Dne 10. srpna 2020 se všem zájemcům z řad maminek a dětí na celé odpoledne „otevřely dveře“ dětské herny Mateřského centra Milínek. Během té doby si děti společně s maminkami mohly pohrát s novými hračkami, které byly postupně rozbalovány, třeba s novým velkým traktorem, domečkem pro panenky, magnet celý text

ostatní | 23. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Pohádková neděle pro děti i dospělé

Dne 26. července 2020 se nám v rámci Mateřského centra Milínek po delší době podařilo uspořádat venkovní akci pro rodiče s dětmi s názvem Pohádková neděle. Akce se konala v prostorách areálu Centra volnočasových aktivit v Milíně. celý text

ostatní | 31. 8. 2020 | Autor: Knihovna správce
Výstava obrazů Františka Martinů 1

Výstava obrazů Františka Martinů

V budově Centra volnočasových aktivit Milín byla od 6. července do 26. srpna 2020 nainstalována výstava ze zapůjčených výtvarných děl regionálního umělce pana Františka Martinů. Umělec poslední léta svého života prožil v obci Ostrov. Děkujeme tímto za zapůjčení obrazů paní Riegertové (dcery pana Martinů), panu Jeníkovi, paní Tomkové, rodině Bartošů a paní Švehlové.
celý text

ostatní | 31. 8. 2020 | Autor: Knihovna správce
Gentiana 40 let  1

Gentiana 40 let

Letošní koronavirová krize překazila velkolepé plány, jak společně oslavit významné výročí muzikantské legendy - rockové skupiny Gentiana. Červnový koncert na fotbalovém hřišti se zrušil, snad se povede podobný záměr v r. 2021. Všem členům skupiny přejeme alespoň takto pevné zdraví a aby jim to nadále ladilo - jak v kapele, tak v životě.
Z webových stránek přinášíme pár informací z historie kapely.
http://gentiana-rock.cz/cz/kapela/historie-kapely/
http://www.muzikus.cz/gentiana/
celý text

ostatní | 26. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
Revize v knihovně 2020 1

Revize v knihovně 2020

Bez velkého otálení jsme využili koronavirové situace, tzn. uzavření knihovny a pustili se 19. března 2020 do kompletní revize knih. Základní inventuru jsme ukončili 26. března, poté ještě následovaly různé související práce (dohledávání a opravování knih, přemisťování regálů, výměna obalů aj.). Začátkem dubna jsme revizi ukončili. celý text

ostatní | 30. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
Dětský karneval 1

Dětský karneval 2020

Dne 7. března 2020 jsme za Mateřské centrum Milínek uspořádali v sále Hotelu a motorestu „U Milína“ dětský karneval pro děti, maminky, tatínky, babičky a dědečky s cirkusovým motivem „Veselá taškařice klauna Huga“. celý text

ostatní | 30. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Oslava MDŽ 2020

V neděli 8. března 2020 se v odpoledních až večerních hodinách konala oslava Mezinárodního dne žen, kterou pro místní připravila Kulturní komise obce Milín. celý text

ostatní | 27. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Setkání (osmé) mezi knihami 2020

Osmé setkání mezi knihami bylo naplánováno a i přes chyby v datech se uskutečnilo 28. února 2020 v podvečerních hodinách. celý text

ostatní | 27. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Besedy v knihovně s žáky ZŠ 2020

Besedy s autorkami Klárou Smolíkovou a Markétou Harasimovou pořádala knihovna v rámci Března měsíce čtenářů (knih) pro žáky základní školy Milín.
celý text

ostatní | 27. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Setkání (sedmé) mezi knihami 2020

Akce se konala u zapáleného krbu v oddělení pro dospělé čtenáře v pátek 24. ledna 2020. Příchozí tentokrát vítaly nejen knihovnice, ale i tóny linoucí se ze starého „kotoučáku“ (který opět překvapil svoji funkčností). celý text

ostatní | 28. 1. 2020 | Autor: Správce Webu

Vítání občánků 2020

V sobotu 11. ledna 2020 zažila obřadní síň na radnici v Milíně několik krásných životních událostí. celý text

ostatní | 28. 1. 2020 | Autor: Správce Webu

Tříkrálová sbírka 2020

Charita Příbram vybrala během Tříkrálové sbírky v Milíně a okolních obcích celkovou částku 65 531 Kč. Kasičky se otevíraly na OÚ Milín a o průběhu byl sepsán řádný zápis. Podrobnější informace o průběhu sbírky jsme si vyžádali u Charity Příbram. Zveřejníme v příštím čísle Zpravodaje.
celý text

ostatní | 28. 1. 2020 | Autor: Správce Webu
Živý betlém a betlémské světlo 2019 1

Živý betlém a betlémské světlo 2019

Večer 23. prosince 2019, těsně před Štědrým dnem, ožilo prostranství před knihovnou v Milíně při již tradiční akci Živý Betlém. I letos si mohlo několik desítek příchozích připomenout příběh o narození Ježíška, který ztvárnili Barbora Slámová (Marie), Šimon Žáček (moc hodný a krásný Ježíšek) a Petr Žáček (Josef). celý text

ostatní | 28. 1. 2020 | Autor: Správce Webu
Vánoční výstava 2019 1

Vánoční výstava 2019

V předsálí KD Milín uspořádala místní organizace Svazu tělesně postižených Vánoční výstavu, na které byly prezentovány vlastnoruční výrobky členů STP a kronikářovy betlémy. Akce se uskutečnila ve dnech 11. - 12. prosince 2019.
celý text

ostatní | 23. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
Nebe a peklo 2019 1

Nebe a peklo 2019

Peklo, peklo, peklíčko, je v něm teplo, teplíčko... V tom milínském tomu tak skutečně bylo! Ale také tam bylo živo, pára stoupala z kotlů, váha na hříchy se nezastavila a čerti jakbysmet... Napilno měl i Mikuláš s anděly za nebeskou branou. Zkrátka nefalšované Nebe a peklo nebo chcete-li, akce s dlouholetou tradicí, která se pořádá v Milíně v bývalém pivovaru. celý text

ostatní | 23. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
Zahájení adventu 2019 1

Zahájení adventu 2019

Akce se v Milíně uskutečnila v sobotu 30. listopadu 2019 v pozdních odpoledních až večerních hodinách. Nakoupit něco dekorativního nebo se občerstvit bylo možné u stánků již po 16. hodině. Hudební program na pódiu začal v 17 hodin úvodním slovem starosty Ing. Pavla Nekla a místostarosty Ing. Vladimíra Vojáčka, dále přáním a milými slovy MUDr. Renaty Pechalové, svého slova se ujal i Otec Ándrej a organizační informace ohledně soutěže o nejkrásněji ozdobený vánoční stromek podal za kulturní komisi Ing. Vladimír Srbek. celý text

ostatní | 23. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
Setkání v knihovně 1

Setkání v knihovně 2019

Pro některé ,,stabilní“ účastníky našich knihovnických setkání byl datum 22. listopadu 2019 trochu nečekaný (dozvěděli se o něm 6 min před zahájením), nicméně jejich (jeho) pohotová reakce – zařídit, co bylo doma třeba, popadnout něco na občerstvení a s malým zpožděním dorazit – sklidila poklonu od přítomných! Jak už to tak bývá, hledal se viník tohoto ,,neinformování“, a našel se! Jedna z knihovnic byla obviněna, že setkání záměrně zatajila. Zkrátka začali jsme vesele... celý text

ostatní | 23. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
Radost

Sbor Radost na návštěvách v regionu 2019

Milínský pěvecký sbor Radost se v roce 2019 podílel svými vystoupeními na mnoha akcích v obci, v regionu Milínska i mimo region. Sbor vystupoval na členských schůzích STP v Kulturním domě v Milíně, na konferencích Vlastenecké obce baráčnické v Příbrami, na setkání Českého klubu turistů v Příbrami, pro seniory v Mateřské školce v Příbrami, na setkání rodáků na Větrově, při Zahájení adventu v Milíně. celý text

ostatní | 23. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
Oslava 60. výročí základní školy 2019 1

Oslava 60. výročí základní školy 2019

15. listopadu 2019 se v ZŠ Milín konal slavnostní akt zasvěcený 60. výročí vzniku nové milínské školy v r. 1959. K tomuto výročí se uskutečnil „Den otevřených dveří“.
Níže najdete články od kronikáře a ředitele školy. (Oba otištěné v prosincovém Milínském zpravodaji.)
celý text

ostatní | 28. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
Pochod broučků 2019 1

Pochod broučků 2019

Pochod malých broučků, který pořádá Spolek Pohádka ve spolupráci s milínskou knihovnou, se letos uskutečnil již po 22. Za ty uplynulé roky se vyzkoušely různé obměny, ale nakonec se nejvíce osvědčil jednoduchý program, jehož hlavním smyslem je krátká procházka s rozsvícenými světélky. celý text

ostatní | 28. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
Vysazení lípy svobody 2019 1

Vysazení lípy svobody 2019

V pátek 25. října 2019 se v odpoledních hodinách sešlo poměrně velké množství občanů - členové zastupitelstva, kronikář, zástupci hasičů, základní i mateřské školy, dospělí i děti. Ptáte se proč? celý text

ostatní | 28. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
Setkání seniorů 2019 1

Setkání seniorů 2019

Ve středu dne 23. října 2019 se mnozí z nás zúčastnili setkání „SENIORŮ“. Konalo se v předsálí kina od 16 do 20 hodin. Pořadatelem byla Kulturní komise obce Milín. Zúčastnilo se asi 30 lidí. celý text

ostatní | 28. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Výstava paličkovaných krajek a koláží 2019

Mnozí z nás jsme dostali pozvánku nebo četli plakát o výstavě „Krajky Markéty Sloupové a koláže Stanislava Sloupa“. Tato se konala od 30. září 2019 v podkroví naší pěkné knihovny (Milín), a to až do konce listopadu 2019. Výstava byla velice zdařilá, byla ukázkou krásné ruční práce, dnes trochu opomíjené. Paní Sloupová se jí trvale věnuje; ovládá všechny ruční práce. celý text

ostatní | 8. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
Drakiáda 2019 1

Drakiáda 2019

V sobotu 19. října 2019 v odpoledních hodinách na louce za areálem MŠ Milín vítr téměř vůbec nefoukal. Přesto se někdo pokoušel draka dostat na oblohu. Ostatní se mohli vydovádět jinak a to na dračí stezce, kterou perfektně připravili oddíloví vedoucí z místní organizace skauta.
celý text

ostatní | 8. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
Podzimní setkání v přírodě 2019 1

Podzimní setkání v přírodě 2019

Toto setkání spojené s vypouštěním draků se konalo v neděli 13. října 2019 u Památníku na Slivici. Akci pořádalo MC Milínek a můžeme konstatovat, že byla hodně vydařená, navzdory tomu, že vítr foukal jen trochu.

celý text

ostatní | 8. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Rybářské závody na Bahně 2019

V sobotu 12. října 2019 se konaly tradiční dětské rybářské závody. Z této akce bohužel nemáme žádnou fotodokumentaci; kdyby někdo zaslal do knihovny (mailem) pár fotek, rádi je zveřejníme. celý text

ostatní | 8. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Noc v knihovně 2019

Tato každoroční akce se konala z pátku 11. října na sobotu 12. října 2019. Účastnila se jí většina žáků 2. třídy ZŠ Milín s pedagogickým dozorem (třídní učitelky). Večerní procházka po obci byla plná nejen tmy, ale i úkolů a dobrodružství. Téma této ,,bojovky" - cesta kolem světa“, po jejímž absolvování usínaly děti unavené a spokojené. Na závěr je potřeba dodat, že všichni všechno úspěšně zvládli. celý text

ostatní | 8. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
první
ze 9
poslední