Obsah

Ohlédnutí za akcemi

V této rubrice najdete stručné zprávy z kulturních, sportovních a společenských akcí, které se konaly v Milíně a osadách v průběhu roku. Většina příspěvků je zveřejněna také v Milínském zpravodaji.

milin_akce

Zprávy

první
ze 7
poslední

Betlém

Živý betlém a betlémské světlo 2018

V pátek 21. prosince 2018 se již podvanácté konalo toto příjemné předvánoční setkání, na kterém je každoročně zcela jiné obsazení hlavních rolí „Svaté rodiny“. celý text

ostatní | 28. 12. 2018 | Autor: Správce Webu
U Mikuláše

Nebe a peklo 2018

Nebe a peklo v bývalém milínském pivovaru je již několik let stejná a přesto pokaždé jiná akce. A to nejen datem konání. Tentokrát jste pekelníky a Mikulášovu družinu mohli vidět a někteří na vlastní kůži pocítit 8. prosince 2018.
celý text

ostatní | 28. 12. 2018 | Autor: Správce Webu
Zapálení adventního věnce

Zahájení adventu 2018

Již po čtrnácté jsme všichni měli možnost zahájit společně advent v Milíně. Počasí 1. prosince 2018 nám přálo, a tak jsme se sešli v hojném počtu. Úvodního slova se ujali starosta a místostarosta obce a také pan kronikář. celý text

ostatní | 28. 12. 2018 | Autor: Správce Webu
Lípa republiky 1

Lípa republiky 2018

Při příležitosti oslav 100. výročí samostatného Československa byla dne 27. října 2018 občany Konětop vysazena pamětní Lípa republiky. V sobotu 3. listopadu 2018 se konala v Konětopech podzimní brigáda. Její náplní byl úklid zbrojnice, shrabání listí, prořezání porostu u hřiště a příprava na výsadbu nových stromů. Tomáš Nekl, velitel SDH Konětopy

celý text

ostatní | 26. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Pochod broučků 2018

Tykadla srovnána, krovky naleštěny, vesele jsem tedy přilétl před milínskou knihovnu (v pátek 16. listopadu 2018 před 18. hodinou). A tam už jich teda bylo! Napočítal jsem nejméně 110 malých broučků nebo motýlků. S nimi bylo navíc mnoho člověčích bytostí. Také jsem viděl nějaké psíky a hodně brouko-čárků.
celý text

ostatní | 26. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
Certifikát

SVĚTLUŠKA 2018

V letošním roce se při sbírkové akci vybralo v Milíně celkem 3611 Kč. Od hlavního organizátora přišel do milínské knihovny děkovný certifikát. Díky patří všem, kdo přispěli. celý text

ostatní | 26. 10. 2018 | Autor: Knihovna správce
VÝSTAVA KAKTUSŮ 2018 1

VÝSTAVA KAKTUSŮ 2018

Tradice pořádání výstav kaktusů a sukulentů je v Milíně starší než náš spolek. Zároveň se jedná o naši nejvýznamnější akcí a pořádáme ji každoročně v předsálí milínského kina. Koná se vždy na konci školního roku, od pátku do neděle. Letos, 15. – 17. června 2018, jsme ji měli již podesáté.
celý text

ostatní | 29. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
POHÁDKOVÝ LES 2018 1

POHÁDKOVÝ LES 2018

Dvě šestnáctky se letos sešly: 16. ročník a 16. červen 2018. Letošní rok se v lese za Milínem opět objevily pohádkové postavy (jako každý druhý rok) a kromě již zmíněného království Vás mohly pobavit tyto bytosti: (v závorce uvádíme zkrácená jména účinkujících):
celý text

ostatní | 29. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
PASOVÁNÍ ČTENÁŘŮ 2018 1

PASOVÁNÍ ČTENÁŘŮ 2018

Slyšte, slyšte, občané Milína, co se událo ve Vašem kraji. Nejmenší žáci naší školy podstoupili zkoušku umu čtenářského v milínské knihovně. Pasováni byli Bílou paní a odměnou jim byl glejt, jež je opravňuje k využívání veškerých výhod čtenářských. celý text

ostatní | 29. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY PRO DĚTI 2018 1

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY PRO DĚTI 2018

V sobotu 9. června 2018 dopoledne se za krásného počasí konaly rybářské závody pro děti z Milína a okolí u rybníka Bahno. Celkem se zúčastnilo 15 dětí se svým dospělým doprovodem. celý text

ostatní | 29. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 2018 1

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 2018

Malý velký obřad. Ano, i tak lze nazvat „vítání občánků“. Malý, protože se týkal našich nejmenších: Ondřeje, Jakuba, Daniela, Barbory, Emy, Adély, Vanessy Rozárie, Mariany a Lukáše.
A velký, protože to byla jejich první velká společenská událost. V sobotu 9. června 2018 začal tento malý velký obřad již ve 14.15 hodin (pozvánky byly sice na 14.30, ale naše „obřadka“ byla zaplněna rodiči a dalším milým doprovodem miminek s předstihem). celý text

ostatní | 29. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
POCHOD MILÍNSKEM 2018 1

POCHOD MILÍNSKEM 2018

Konal se v sobotu 26. května 2018 - počasí luxusní - trasy podle vyjádření všech moc hezké - počet účastníků 105 + psi. Dík patří všem kontrolorům, všem pochodníkům a rodině Průšových za zajištění občerstvení. Když kdysi vznikl nápad pořádat tento pochod, rozhodli jsme se spojit tuto akci s Dětským dnem. celý text

ostatní | 29. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
HASIČSKÉ CVIČENÍ V KONĚTOPECH 2018 1

HASIČSKÉ CVIČENÍ V KONĚTOPECH 2018

V sobotu 19. května 2018 se na víceúčelovém hřišti v Konětopech uskutečnilo před zraky diváků ze širokého okolí základní kolo v požárním sportu, kterého se zúčastnilo  šest sborů dobrovolných hasičů okrsku č. 4 Milín.
celý text

ostatní | 29. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
KVĚTINOVÝ DEN 2018 1

KVĚTINOVÝ DEN 2018

V Milíně se opět konala sbírka, jejímž každoročním účelem je získat finanční prostředky na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, vybavení onkologických pracovišť.
Sbírku v České republice organizuje Liga proti rakovině Praha a koordinátory bývají různé spolky, organizace, případně instituce. V Milíně svojí troškou do mlýna přispívá Knihovna Dr. E. Bořického Milín (pod její hlavičkou je sbírka registrována) a velký podíl na vybírání příspěvků mají žáci z milínské základní školy, konkrétně dobrovolníci z 9. třídy.
celý text

ostatní | 25. 5. 2018 | Autor: Správce Webu
SLIVICE 2018 1

SLIVICE 2018

V sobotu 12. května 2018 si u Památníku Vítězství  připomenulo více jak pět tisíc návštěvníků události posledních dnů války z května 1945. Pietní akt k uctění obětí bojů se uskutečnil ve 12 hodin a od 13 hodin   se veřejnosti  představili členové Klubů vojenské historie  s ukázkou bojových akcí památných dnů konce války na Milínsku. Historii komentoval ředitel Hornického muzea PhDr. Josef Velfl.
celý text

ostatní | 25. 5. 2018 | Autor: Správce Webu
BESEDA S PROFESOREM JOSEFEM FANTOU 1

BESEDA S PROFESOREM JOSEFEM FANTOU 2018

Dne 10. května 2018 proběhlo již druhé setkání se širokou veřejností na půdě školy. Tentokrát byly tématem naše lesy. Povyprávět nám o nich přišel velmi zajímavý člověk – lesník a ekolog, prof. Ing. Josef Fanta. V 60. a počátkem 70. let působil na Správě KRNAPu, po zákazu výkonu povolání v období normalizace emigroval v roce 1977 do Nizozemí, kde pracoval v Institutu pro výzkum lesa a krajiny. celý text

ostatní | 25. 5. 2018 | Autor: Správce Webu
SLAVNOST ITALSKO-ČESKÉHO PŘÁTELSTVÍ NA SVATÉ HOŘE 1

SLAVNOST ITALSKO-ČESKÉHO PŘÁTELSTVÍ NA SVATÉ HOŘE 2018

30. dubna 2018  došlo na Svaté Hoře k setkání více jak stočlenné delegace Italů z Valle di Ledro  s delegací obce Milín. Slavnost na Svaté Hoře se konala v rámci projektu ,,Boemia mia 1918 - 2018". Připomínáno bylo 100. výročí vzniku ČSR a ukončení 1. sv. války. V tomto roce si také připomínáme 10. výročí podepsání česko-italské dohody o přátelství a spolupráci. celý text

ostatní | 25. 5. 2018 | Autor: Správce Webu
Milínští ve Španělském sále Pražského hradu 1

MILÍNŠTÍ VE ŠPANĚLSKÉM SÁLE PRAŽSKÉHO HRADU 2018

V neděli 29. dubna 2018 se delegace z obce  Milín zúčastnila ve Španělském sále Pražského hradu česko-italské slavnosti. Obřad se konal k poctě T. G. Masaryka - zakladatele ČSR a ke 100 letům společné historie „Boemia mia“. celý text

ostatní | 25. 5. 2018 | Autor: Správce Webu
#

POCHOD ČARODĚJNIC 2018

I když vatra na kojetínském kopci byla letos mimořádně veliká, účastnice filipojakubské noci se této skutečnosti nezalekly. Ba naopak, našlo se mnoho malých (začátečnic) i velkých (pokročilých) čarodějnic, které po troše zeleného lektvaru na kuráž, společně letěly a zdárně doletěly na kopec. celý text

ostatní | 11. 5. 2018 | Autor: Správce Webu
#

BESEDA S JIŘÍM WALKEREM PROCHÁZKOU 2018

Milínská knihovna se v letošním roce zapojila do kampaně Kniha ti sluší. Díky tomu jsme měli možnost uspořádat zdarma besedu s vybraným spisovatelem. celý text

ostatní | 27. 4. 2018 | Autor: Správce Webu
#

MALOVÁNÍ NA CHODNÍKU 2018

V prosluněnou středu 4. dubna 2018 se konala tradiční akce Malování na chodníku. Malování je bráno nejen jako veselá jarní akce, ale zejména jako oslava Mezinárodního dne dětské knihy (připomínáme si narození autora pohádek H. Ch. Andersena - 2. 4. 1805). celý text

ostatní | 11. 4. 2018 | Autor: Správce Webu
#

VYNÁŠENÍ MORANY 2018

Letos podeváté, v r. 2010 jsme vynášeli Moranu z Milína poprvé. Vše bylo tehdy nové a každý následující rok se měnilo. Nová figurína Morany, jiná „lepá děva“ nesoucí Moranu v průvodu, různí účastníci. Každý rok je Smrtná neděle jindy - v závislosti na termínu Velikonoc. Letos (18. března) jsme měli opravdu co vynášet! celý text

ostatní | 27. 3. 2018 | Autor: Správce Webu
#

MATEŘSKÁ ŠKOLA V KNIHOVNĚ 2018

V půlce března 2018 zavítala do knihovny milá (což o to, těch už jsme zažili víc), hodně šikovná (tady už by se dalo počítat na prstech) a hlavně roztomile nadšená (to je kombinace vzácná) návštěva. celý text

ostatní | 27. 3. 2018 | Autor: Správce Webu
BESEDA S MARKOU MÍKOVOU 2018 1

BESEDA S MARKOU MÍKOVOU 2018

Hned po jarních prázdninách se žáci 1. - 4. třídy zúčastnili besedy s touto všestrannou umělkyní v milínské knihovně. Paní učitelky jihly, protože se tváří v tvář setkaly s milovanou princeznou Růženkou, která je provázela jejich dětstvím, a to v pohádce „Jak se budí princezny“. celý text

ostatní | 27. 3. 2018 | Autor: Správce Webu
#

DĚTSKÝ MASOPUSTNÍ PRŮVOD A DISKOTÉKA 2018

Den před Popeleční středou, tzn. v úterý 13. února 2018, jste v ulicích Milína mohli v odpoledních hodinách potkat masopustní průvod, kterého se účastnily převážně děti. Na pochod navazovala maškarní diskotéka v Hotelu U Milína. Akci pořádala Obec Milín ve spolupráci s MŠ a školní družinou při ZŠ Milín.
celý text

ostatní | 23. 2. 2018 | Autor: Správce Webu
Gustav Husák a spartakiádníci

MASOPUSTNÍ VESELÍ 2018

Velké poděkování všem, kteří se podíleli na milínské masopustní akci, která měla v podnázvu „100 let naší republiky" (v sobotu 10. února 2018). celý text

ostatní | 23. 2. 2018 | Autor: Správce Webu
Hasiči coby tanečníci

HASIČSKÝ PLES V RADĚTICÍCH 2018

V pátek 26. ledna 2018 jsme se zúčastnili v Raděticích obnoveného okrskového hasičského plesu. K tanci a poslechu hrála skupina AXION. celý text

ostatní | 23. 2. 2018 | Autor: Knihovna správce
#

HROMNIČKY 2018

V předvečer svátku Hromnic, tzn. 1. února (roku 2018) se již podvanácté před milínskou knihovnou vznášela vůně teplého vosku (ano skutečně vůně) a vyráběly se svíčky ochranitelky (hromničky). celý text

ostatní | 2. 2. 2018 | Autor: Správce Webu
K + M + B 2018 1

K + M + B 2018

Okolo svátku Tří králů (6. ledna) jsme i letos s radostí uvítali průvod koledníků - tří králů, kteří přicházeli se svou písní a „na koledu“.
Celkem se vybralo 52 963 korun. celý text

ostatní | 29. 1. 2018 | Autor: Správce Webu
BETLÉMSKÉ SVĚTLO 2017 1

BETLÉMSKÉ SVĚTLO 2017

areálu Centra volnočasových aktivit jste si mohli 22. prosince 2017 přijít poslechnout písně v podání J. Trnky, P. Drážďanské a K. Štěpánkové. Paní Petra Zemanová u mikrofonu ve venkovním zahradním altánu nám připomněla biblický příběh Svaté rodiny. celý text

ostatní | 10. 1. 2018 | Autor: Správce Webu
první
ze 7
poslední